هوای « پاک» پایتخت
هوای « پاک» پایتخت

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۴۹ و در وضعیت «پاک» اعلام کرد. مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران درگزارشی اعلام کرد وضعیت کیفی هوای تهران در ٢۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ در وضعیت پاک  بوده است. بر اساس این گزارش، در این بازده زمانی منواکسیدکربن:پاک(۲۹)، […]

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۴۹ و در وضعیت «پاک» اعلام کرد.

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران درگزارشی اعلام کرد وضعیت کیفی هوای تهران در ٢۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ در وضعیت پاک  بوده است.

بر اساس این گزارش، در این بازده زمانی منواکسیدکربن:پاک(۲۹)، ازن: پاک(۳۸)، دی اکسید نیتروژن: پاک(۴۷)، دی اکسید گوگرد: پاک(۱۳)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١� میکرون: پاک(۴۷)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.۵ میکرون:پاک(۴۹)بوده است.