مردم نباید برای وام اشتغال در بانک ها معطل بمانند
مردم نباید برای وام اشتغال در بانک ها معطل بمانند

استاندار تهران با بیان اینکه مردم نباید برای تعیین تکلیف پرونده درخواست وام اشتغال در بانک ها معطل بمانند گفت: وقت مردم ارزشمند و حق الناس است و اجازه ندهیم فرصت ها از دست برود. جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان تهران صبح امروز ٢٨ مردادماه به ریاست محمدحسین مقیمی استاندار تهران و با حضور مدیران […]

استاندار تهران با بیان اینکه مردم نباید برای تعیین تکلیف پرونده درخواست وام اشتغال در بانک ها معطل بمانند گفت: وقت مردم ارزشمند و حق الناس است و اجازه ندهیم فرصت ها از دست برود.

جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان تهران صبح امروز ٢٨ مردادماه به ریاست محمدحسین مقیمی استاندار تهران و با حضور مدیران دستگاه های استانی عضو کارگروه و جمعی از مدیران و نمایندگان بانک های عامل در ارائه تسهیلات اشتغال استان برگزار شد.

ارائه آماری از میزان پرداخت تسهیلات ازسوی بانک ها در مشاغل روستایی عشایری،  در این جلسه از سوی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.

براساس آمار تاکنون از میزان ٢٧٣ میلیارد تومان اعتبار تعیین شده از محل تسهیلات روستا عشایری بانک توسعه تعاون از ٣٧ میلیارد تومان و ۶٠٠ میلیون تومان اعتبار  تاکنون ٣٧ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان به انعقاد قرارداد رسانده است.

بانک کشاورزی از ١۶٠ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات اشتغال روستا عشایری تاکنون ١١٣ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است،پست بانک از ٣٧ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان ،۴٠٠ میلیون تومان، وصندوق کارآفرینی نیز از ٣٧ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان اعتبار تاکنون ٣٢ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است .

استاندار تهران در این جلسه با اشاره به آمار ارائه شده گفت: بانک ها اختیار دارند پس از بررسی کارشناسی و قانونی پرونده ها تصمیم گیری کنند که وام اشتغال پرداخت شود یا نشود،اما پرونده ها حداکثر باید طی یک ماه تعیین تکلیف شوند و مردم نباید معطل بمانند .

وی افزود: حتی یک روز تأخیر در  تأمین منابع واحدهای اقتصادی می تواند اثر جبران ناپذیری به واحدها وارد کند و بانک ها با نگاه اقتصادی در حمایت از واحدها و پرداخت تسهیلات وارد شوند.

گفتنی است: براساس گزارش ارائه شده در این جلسه در بخش اعتبارات مشاغل خانگی در سال ٩٧ ، ۴٨ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که در مردادماه امسال طی یک ماه تسهیلات ١۴٨ طرح مشاغل خانگی پرداخت شده است.

در اشتغال فراگیر نیز؛ از سه هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای بانک ها، تاکنون ١٢ میلیارد تومان تسهیلات در این بخش پرداخت شده است و در این بخش ١١٣٢ طرح به بانک ها معرفی شده است.