ورود شورای عالی امنیت ملی به مسئله «کم آبی»
ورود شورای عالی امنیت ملی به مسئله «کم آبی»

رئیس کمیته «امنیت آب» کمیسیون امنیت ملی مجلس، از مأموریت ویژه شورای عالی امنیت ملی برای حل مسئله «کم آبی» خبر داد. ابوالفضل حسن‌بیگی از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع «کم آبی» خبر داد و اظهار داشت: در موضوع «کم آبی» شورای عالی امنیت ملی ماموریت یافته تا در جهت تامین آب و تقسیم […]

رئیس کمیته «امنیت آب» کمیسیون امنیت ملی مجلس، از مأموریت ویژه شورای عالی امنیت ملی برای حل مسئله «کم آبی» خبر داد.

ابوالفضل حسن‌بیگی از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع «کم آبی» خبر داد و اظهار داشت: در موضوع «کم آبی» شورای عالی امنیت ملی ماموریت یافته تا در جهت تامین آب و تقسیم آن دستورالعمل‌های سریع و مناسبی را ابلاغ کند. همچنین شورای عالی آب نیز تشکیل شده و چندین جلسه تاکنون داشته است و این شورا نیز ماموریت یافته تا در گام نخست مسئله کمبود آب در سه استان «کرمان، اصفهان و یزد» را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری و لرستان نیز با وجود شرایط اقلیمی مناسب از شرایط بد آبی کشور متاثر هستند، اظهار داشت: علت این مسئله نیز آن است که سرچشمه های کرخه در استان لرستان قرار دارد و این استان نیز با مشکل آب مواجه شده است و سدهای این استان با کاهش ذخایر آبی روبرو شده اند؛ سد کرخه هم که ۷ میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد، در حال حاضر کمتر از ۳ میلیارد متر مکعب آب دارد.

رئیس کمیته «امنیت آب» کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: امیدواریم جلساتی که با محوریت شورای عالی امنیت ملی و با حضور آقای شمخانی تشکیل شده تا یک ماه آینده خروجی مناسبی داشته باشد تا اقدامات مناسبی برای تقسیم آب و فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی صورت بگیرد.