وزارت اطلاعات پاسخگوی ارتباط افسر جاسوسی سیا با سیدامامی باشد
وزارت اطلاعات پاسخگوی ارتباط افسر جاسوسی سیا با سیدامامی باشد

نماینده مردم خمینی شهر خواستار پاسخگویی علت سکوت وزارت اطلاعات در خصوص رفت و آمد ۱۰ ساله جاسوس سیا در منزل سید امامی شد. در جلسه علنی شنبه مجلس شورای اسلامی سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در جریان بررسی لایحه بودجه با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: ۱۰ سال است که افسر جاسوسی سیا […]

نماینده مردم خمینی شهر خواستار پاسخگویی علت سکوت وزارت اطلاعات در خصوص رفت و آمد ۱۰ ساله جاسوس سیا در منزل سید امامی شد.

در جلسه علنی شنبه مجلس شورای اسلامی سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در جریان بررسی لایحه بودجه با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: ۱۰ سال است که افسر جاسوسی سیا در خانه آقای سیدامامی رفت و آمد داشتند؛ چرا وزارت اطلاعات سکوت کرده است؟

وی با بیان اینکه جاسوسی آقای سیدامامی مهمترین موضوع در چند روز اخیر بوده است، نسبت به عدم سخنرانی لاریجانی در این خصوص انتقاد کرد.