وزارت خارجه باید دو دیپلمات هلندی مقیم تهران را اخراج کند
وزارت خارجه باید دو دیپلمات هلندی مقیم تهران را اخراج کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزارت خارجه دیپلمات های هلندی مقیم تهران را از کشور اخراج کند و عکس العمل مشابه داشته باشد. علاالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند گفت: بر اساس اصل «عمل متقابل» باید وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران عکس العمل […]

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزارت خارجه دیپلمات های هلندی مقیم تهران را از کشور اخراج کند و عکس العمل مشابه داشته باشد.

علاالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند گفت: بر اساس اصل «عمل متقابل» باید وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران عکس العمل مشابه داشته باشد و دیپلمات های هلندی مقیم تهران از کشور ما اخراج شوند؛ این اصل شناخته شده ای در روابط بین‌الملل است.

وی با بیان اینکه اقدام کشور هلند در جهت تحرک اخیر منافقین در اروپا و همچنین در آستانه سفر رئیس جمهور به کشورهای اروپایی صورت گرفته است، تصریح کرد: هلند به دنبال این است که به کمک سرویس اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی، روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا را در زمانی که ترامپ قواعد بین‌المللی را به هم می زند، تخریب کند تا ما رابطه منطقی مبتنی بر منافع متقابل با اروپا نداشته باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقدامی که کشور هلند انجام داده است، به طور طبیعی باید منتظر عکس العمل مشابه آن توسط جمهوری اسلامی ایران باشد.