وزیر امور خارجه کشورمان: روابط ایران و آذربایجان در مسیر درست خود تداوم دارد
وزیر امور خارجه کشورمان: روابط ایران و آذربایجان در مسیر درست خود تداوم دارد
وزیر امور خارجه کشورمان بعد از دیدار و رایزنی با ««جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه آذربایجان در مطلبی تاکید کرد:روابط ایران و آذربایجان در مسیر درست خود تداوم دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان بعد از دیدار و رایزنی با ««جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه آذربایجان در مطلبی تاکید کرد:روابط ایران و آذربایجان در مسیر درست خود تداوم دارد.

به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت:«با برادرم بایراموف گفت و گوی مهم و دوستانه داشتیم.مباحث دوجانبه،منطقه ای و بین‌المللی بررسی و بر حل و فصل مسالمت آمیز قره باغ بر اساس اصول حفظ تمامیت ارضی و احترام به حاکمیت تاکید شد. روابط در مسیر درست خود تداوم دارد.  سفر  آقای الهام علی اف به تهران در دستور کار مشترک قرار گرفت.»