وضعیت در مهران عادی شد
وضعیت در مهران عادی شد

مدیر کل ستاد بحران استانداری ایلام گفت: وضعیت در مهران عادی شد. سعید کریمیان اظهار داشت: در طی وقوع طوفانی که دیشب در شهرستان مهران رخ داد منجر به اتفاقات ناگواری از جمله قطع درختان، تخریب مواکب و بسیاری از موارد شد. وی افرود: همچنین این طوفان به زیرساخت های مهران آسیب وارد کرد به […]

مدیر کل ستاد بحران استانداری ایلام گفت: وضعیت در مهران عادی شد.

سعید کریمیان اظهار داشت: در طی وقوع طوفانی که دیشب در شهرستان مهران رخ داد منجر به اتفاقات ناگواری از جمله قطع درختان، تخریب مواکب و بسیاری از موارد شد.

وی افرود: همچنین این طوفان به زیرساخت های مهران آسیب وارد کرد به محض وقوع حادثه تمام دستگاه های خدمات رسان پای کار بودند و شرایط اسکان اضطراری در مدارس، مساجد، منازل مهیا شد.

وی گفت: تعطیلی شیفت صبح مدارس استان صرفا بابت این بود که دیشب در مدارس استان اسکان اضطراری زائرین داده شد هم اکنون وضعیت در مهران عادی و مشکل خاصی برای تردد زوار نیست.