پاسخ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به منتقدان لایحه تجارت
پاسخ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به منتقدان لایحه تجارت
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به انتقاد افرادی که می گویند روند رسیدگی به لایحه تجارت در مجلس سرعت زیادی دارد، گفت: لایحه تجارت طولانی ترین روند رسیدگی را داشته است.

اللهیار ملکشاهی درباره انتقاداتی که نسبت به لایحه تجارت و روند و سرعت بررسی آن در مجلس وجود دارد، اظهار داشت: دوستانی که این گونه انتقادات را به این لایحه وارد می‌کنند یا از سوابق لایحه به کلی آگاهی ندارند یا آگاهی آن ها کافی نیست.

وی افزود: این که برخی می گویند این لایحه به سرعت رسیدگی می شود باید بدانند که طولانی ترین زمان رسیدگی در دوران مجالس به این لایحه اختصاص دارد، این لایحه چندین بار در مجالس هشتم و نهم مورد بررسی قرار گرفت و سپس به شورای نگهبان فرستاده شد ولی شورای نگهبان هر بار به رسیدگی اصل ٨٥ بودن آن ایراداتی وارد دانست و آن را به مجلس بازگرداند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در مجلس دهم از نظر شورای نگهبان تمکین کردیم، یعنی تصمیم گرفتیم این لایحه را به صورت عادی برای شورای نگهبان ارسال کنیم، به دنبال این تصمیم، این لایحه را به یک کمیته بسیار متخصص ارجاع دادیم، رییس وقت کمیسیون(آقای دهقان) در این بررسی ها از نظرات و حضور کارشناسان و اساتید دانشگاهی زیادی در حوزه اقتصاد و حقوق استفاده کرد.

وی ادامه داد: ما بار دیگر پس از بررسی های انجام شده ٣٣٠ ماده از آن را به صحن مجلس فرستادیم، قرار است این لایحه در دو یا سه مرحله به صحن ارجاع شود، در واقع این لایحه چندین بار در صحن مجلس و کمیسیون قضایی رسیدگی شد، برخی می گویند برخی مواد این قانون قابل فهم نیست، باید بگویم به این دلیل است که این قانون دارای جملات و منطق حقوقی است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: برای مثال در یکی از برنامه های تلویزیونی فردی انتقاد می کرد در ماده  ۵ این لایحه تشریفات مورد نظر نیست، در حالی که ٣٠٠ ماده ابتدایی این لایحه مربوط به قراردادها است، قراردادها تابع رضایت طرفین هستند، طرفین هرگونه که لازم می دانند حتی بدون تشریفات با هم توافق می کنند البته این قرارداد نباید مخالف قوانین آمره، مخالف نظم عمومی و مخالف مسائل شرعی باشد.

ملکشاهی گفت: البته من نمی گویم این لایحه ایراد ندارد، اما می‌تواند سنگ بنای خوبی باشد، در بررسی این لایحه در صحن مجلس از سوی اتاق بازرگانی دو یا سه نفر حضور داشتند پس ایراداتی که برای مثال در خصوص عدم استفاده از نظر اقتصاددانان مطرح می کنند وارد نیست، ولی از این جهت که این لایحه با این عظمت ایراداتی داشته باشد ممکن است و کسی نمی گوید این لایحه ایرادی ندارد، حتما این لایحه ایراداتی دارد که باید اصلاح شود، تعصبی به این قانون نداریم ما دوست داریم ایرادات آن گفته شود و اصلاح شود.

  • منبع خبر : ایسنا