پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به ادعای جدید آمریکا علیه ایران
پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به ادعای جدید آمریکا علیه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه به اتهام واهی آمریکا به کشورمان درباره نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاري صبح اقتصاد، بهرام قاسمی در خصوص اتهام واهی تازه آمریکا به کشورمان درخصوص نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی اظهار داشت: هیئت آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روز پنجشنبه در جریان برگزاری کنفرانس […]

سخنگوی وزارت امور خارجه به اتهام واهی آمریکا به کشورمان درباره نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاري صبح اقتصاد، بهرام قاسمی در خصوص اتهام واهی تازه آمریکا به کشورمان درخصوص نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی اظهار داشت: هیئت آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روز پنجشنبه در جریان برگزاری کنفرانس بازنگری کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در لاهه اتهامات بی‌پایه و اساسی را طبق عادت مألوف و همیشگی خود علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد که این اتهامات را قویاً مردود می‌دانیم.

وی افزود: براساس آیین کار کنفرانس، هیئت کشورمان نزد آن سازمان و پس از پایان مباحث عمومی به این اتهامات بی‌پایه و اساس پاسخ مقتضی خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین افزود: آنچه مسلّم و کاملاً عیان می‌باشد این است که آمریکا به‌عنوان تنها کشور عضو سازمان، دارنده زرادخانه تسلیحات شیمیایی به‌شمار می‌رود که تاکنون به تعهدات خود برای نابودی آنها عمل نکرده، بلکه همزمان از برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صهیونیستی جانبداری می‌کند و این گونه اتهامات نادرست و ناراست را صرفاً از سر خصومت با ملت ایران و برای انحراف افکار عمومی جامعه بین المللی از نقض تعهدات و حمایت‌های مکرر خود از زرادخانه‌های شیمیایی رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی مطرح می‌کند.