پاسخ شهید رئیسی به درخواست شفافیت در شرکت‌های دولتی
پاسخ شهید رئیسی به درخواست شفافیت در شرکت‌های دولتی
ایسنا برای اولین بار پاسخ شهید رئیسی به درخواست شفافیت در شرکت‌های دولتی در ابتدای دولت را منتشر میکند که نشان میدهد که رئیس جمهور از همان روزهای ابتدایی دولت سیزدهم عمل به وعده‌های خود را در دستور کار داشته است.

ایسنا برای اولین بار پاسخ شهید رئیسی به درخواست شفافیت در شرکت‌های دولتی در ابتدای دولت را منتشر میکند که نشان میدهد که رئیس جمهور از همان روزهای ابتدایی دولت سیزدهم عمل به وعده‌های خود را در دستور کار داشته است.

به گزارش ایسنا، شهید رئیسی در آخرین گفتگوی تلویزیونی با مردم در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ اشاره‌ای به یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود، یعنی مبارزه با فساد کرده بود، رئیس دولت سیزدهم در آن گفتگو با اشاره به موضوع گشت ارشاد مدیران، گفت: کاری که عدالت را نقض می‌کند فساد است‌. از ابتدا اعلام کردیم ساختارهای فسادزا را اصلاح می‌کنیم، آن‌هم با ایجاد شفافیت در عمل نه با سخن.

یکی از مصادیق اصلاح ساختار فسادزا، شفافیت شرکت‌های دولتی است که در گذشته به آن تاریکخانه دولت‌ها گفته می‌شود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم نورافکنی بر این تاریکخانه انداخته شد تا سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها مشخص و اصلاح شود و پس از سه سال به نتایج قابل قبولی رسیده است.

ایسنا برای اولین بار پاسخ شهید رئیسی به درخواست شفافیت در شرکت‌های دولتی در ابتدای دولت را منتشر میکند که نشان میدهد که رئیس جمهور از همان روزهای ابتدایی دولت سیزدهم عمل به وعده‌های خود را در دستور کار داشته است.

درخواست وزیر اقتصاد از رئیس جمهور
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای به آیت الله رئیسی از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان شهریورماه در سامانه کدال  خبر می‌دهد و در خواست انتشار صورت‌های مالی سایر شرکت‌های دولتی را از رئیس‌جمهور دارد.

پاسخ شهید رئیسی به درخواست شفافیت در شرکت‌های دولتی

پاسخ شهید رئیسی به درخواست شفافیت شرکت‌های دولتی

با فاصله اندکی و در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰ رئیس جمهور در پاسخ به وزیر اقتصاد می‌نویسند: «با توجه به حسن شفافیت و در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با رعایت ضوابط قانونی و مصالح اقتصادی با پیشنهاد موافقت می‌شود».

پاسخ شهید رئیسی به درخواست شفافیت در شرکت‌های دولتی

انتهای پیام