پرهيز از ديپلماسي التماسي، لزوم تعاملات خردمندانه و انعطاف با حفظ اصول
پرهيز از ديپلماسي التماسي، لزوم تعاملات خردمندانه و انعطاف با حفظ اصول
رهبر معظم انقلاب اسلامي گفتند: «عزت»، نفي «ديپلماسي التماسي چه در کلام و چه در محتوا» و پرهيز از چشم دوختن به حرف و تصميم مقامات کشورهاي ديگر است.

به گزارش صبح اقتصاد رهبر معظم انقلاب اسلامي گفتند: «عزت»، نفي «ديپلماسي التماسي چه در کلام و چه در محتوا» و پرهيز از چشم دوختن به حرف و تصميم مقامات کشورهاي ديگر است. به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه اي صبح امروز در ديدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفيران جمهوري اسلامي ايران، با تبيين ضوابط و شاخص‌هاي سياست خارجي موفق، «عزت» به معناي نفي و پرهيز از ديپلماسي التماسي، «حکمت» به مفهوم تعاملات و فعاليت‌هاي خردمندانه و محاسبه شده و «مصلحت» به معناي انعطاف براي دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسير را سه کليدواژه اساسي در ديپلماسي کشور خواندند و مسئولان ديپلماسي کشور را به رصد دائم تحولات تدريجي و حوادث تأثيرگذار در نظم بين‌الملل براي بدست آوردن جايگاه شايسته ايران عزيز در نظم آينده جهان فراخواندند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، سياست خارجي خوب و دستگاه ديپلماسي کارآمد را رکني اساسي براي اداره موفق کشور برشمردند و با بيان ۶ ضابطه الزامي در سياست خارجي گفتند: رعايت اين شاخص‌ها، نشانه سياست خارجي موفق است و اگر اين ضابطه‌ها مشاهده نشد، يا در نظريه سياست خارجي و يا در کارکرد و عمليات ديپلماسي دچار مشکل هستيم. توانايي تبيين اقناع‌کننده منطق رويکردهاي کشور در مسائل مختلف، اولين ضابطه يک سياست خارجي موفق بود که رهبر انقلاب اسلامي بيان کردند. «حضور اثرگذار و جهت‌بخش در پديده‌ها، حوادث و جريان‌هاي مختلف سياسي-اقتصادي جهان»، «رفع و کاهش سياست‌ها و تصميمات تهديدآميز عليه ايران»، «تضعيف کانون‌هاي خطرآفرين»، «تقويت دولت‌ها و مجموعه‌هاي متحد و همراه با ايران و توسعه عمق راهبردي کشور» و «قدرت تشخيص لايه‌هاي پنهان در تصميمات و اقدامات منطقه‌اي و جهاني»، پنج ضابطه ديگري بود که ايشان در تشريح يک سياست خارجي موفق و افتخارآميز، بيان کردند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين در پردازش معناي سه کليدواژه «عزت، حکمت و مصلحت» در مقوله سياست خارجي، گفتند: «عزت»، نفي «ديپلماسي التماسي چه در کلام و چه در محتوا» و پرهيز از چشم دوختن به حرف و تصميم مقامات کشورهاي ديگر است. ايشان تکيه نکردن بر اصول در سياست خارجي را خلاف عزت و باعث تذبذب دانستند و افزودند: در همه مسائل جهاني در «حرف و اقدام و مواجهه با اقدام ديگران»، عزتمندانه و متکي بر اصول حرکت ميکنيم. رهبر انقلاب معناي حقيقي «حکمت» را رفتار و گفتار «خردمندانه، انديشيده‌شده و محاسبه‌شده» برشمردند و گفتند: هر حرکتي در سياست خارجي بايد عقلاني و فکرشده باشد و تصميمات و اقدامات دفعي و بدون حساب در مقاطعي به کشور ضربه زده است. ايشان نداشتن اعتماد بي‌جا به طرف‌هاي مقابل را روي ديگر مفهوم «حکمت» برشمردند و گفتند: البته نبايد هر حرفي را در عالم سياست دروغ دانست؛ چرا که حرف‌هاي صادقانه و قابل قبول وجود دارد اما نبايد به همه حرف‌ها اعتماد کرد. «مصلحت» به مفهوم داشتن انعطاف در موارد لازم براي دور زدن موانع سخت و صخره‌اي و ادامه دادن مسير، کليدواژه مهم ديگري بود که رهبري به تبيين آن پرداختند. ايشان گفتند: حفظ اصول منافاتي با مصلحت به معناي ياد شده ندارد. البته چند سال قبل که مفهوم «نرمش قهرمانانه» مطرح شد، در خارج و برخي در داخل برداشت غلط کردند؛ چرا که مصلحت يعني يافتن راهي براي گذشتن از کنار موانع دشوار وادامه دادن راه براي رسيدن به هدف. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ادامه سخنانشان در جمع مسئولان وزارت امور خارجه و سفيران کشورمان، ابتکارات شخصي «خوب، به‌موقع و فکرشده» بخصوص در تعاملات سفيران را مهم و ضروري خواندند. مسئله «کيفيت و کميّت نيروي انساني در وزارت امور خارجه و جذب عناصر کارآمد و قابل اعتماد»، نکته ديگري بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: وزارت امور خارجه بايد نيروهايي جذب کند که عميقاً و از بُن دندان به مباني فکري و سياسي انقلاب و جمهوري اسلامي باور داشته باشند، و با انگيزه کافي و اراده‌اي قوي و تحرک و فعاليت در مقابل طوفان‌هاي فکري و تبليغاتي بيگانگان بايستند و خم نشوند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با ابراز خرسندي از برنامه وزارت امور خارجه براي جذب نيروهاي جوان، تأکيد کردند: مراقبت از انگيزه، ايمان و اراده نيروها، وظيفه مهم دستگاه وزارت امور خارجه است. رهبر انقلاب در جمع‌بندي اين بخش از سخنانشان، نمايندگان ايران در خارج از کشور را نماينده مردم و نوع رفتار آنها را نشان‌دهنده هويت و ماهيت ملت ايران خواندند و گفتند: ديپلمات ايراني بايد نماد ايمان، عشق به ايران عزيز، غيرت، عزم و اراده و تحرک و پر کاري باشد و گفتار و رفتارشان براي ملت ايران هم احترام‌برانگيز باشد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در بخش ديگري از سخنانشان، با اشاره به مرزهاي طولاني ايران با کشورهاي متعدد و بعضاً مهم و اثرگذار، سياست دولت کنوني براي ارتباط با همسايگان را بسيار مهم و درست خواندند و افزودند: دست‌هاي بيگانه براي ايجاد مشکل بين ايران و همسايگان آن، فعال است که نبايد اجازه بدهيد اين سياست آنها محقق شود. ايشان، سياست ارتباط با کشورهاي اسلامي ولو در دوردست و همچنين سياست ارتباط با کشورهاي هم‌جهت و همراه را نيز مهم برشمردند و افزودند: امروز همراهي و هم‌جهتي برخي کشورهاي بزرگ و مهم دنيا با جمهوري اسلامي ايران در برخي جريانها و خطوط اساسي سياست بين‌الملل پديده‌اي بي‌سابقه است که بايد با قدردانستن اين فرصت، ارتباطات با آن کشورها را تقويت کنيم. رهبر انقلاب با اشاره به موضوع اجلاس سفرا مبني بر تحول در نظم کنوني جهان و پُر تکرار شدن اين موضوع در ادبيات جهاني، گفتند: تحول در نظم جهاني يک فرآيند پر فراز و نشيب و بلندمدت و متأثر از حوادث احتمالي پيش‌بيني نشده است و کشورهاي مختلف نظرات و رويکردهاي متعارض و گوناگوني به آن دارند. ايشان لازمه جانمايي مناسب ايران در نظم جديد را رصد و ارزيابي تحولات جهاني و شناخت دقيق سمت و سو و پشت پرده حوادث دانستند و گفتند: بر اساس اين رصد و ارزيابي بايد پيشنهادهاي عملي استخراج شود که در اين زمينه هم سفرا و رؤساي نمايندگي‌ها بخصوص در کشورهاي اثرگذار نقش مهمي دارند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پايان بار ديگر با تأکيد بر اهميت سياست خارجي و نقش مهم آن در اداره و بهبود کشور، افزودند: با وجود توجه به عوامل اقتصادي و فرهنگي در تحليل وضع کنوني کشور، غالباً در مباحث از عامل سياست خارجي غفلت مي‌شود در حالي که سياست خارجي خوب و موفق حتماً موجب بهبود وضع کشور مي‌شود و در مقابل، اختلال و اشکال در سياست خارجي باعث بروز مشکل در وضع عمومي کشور مي‌شود که نمونه‌هاي آن نيز کم نبوده است. در ابتداي اين ديدار وزير امورخارجه به بيان گزارشي از اقدامات، برنامه‌ها و اولويت هاي  دستگاه سياست خارجي در دولت سيزدهم براي ايجاد تحول، پرداخت. آقاي اميرعبداللهيان، خروج از سياست تک ساحتي برجامي با هدف ايجاد توازن در سياست خارجي، اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي، تمرکز بر توسعه صادرات غير نفتي و ظرفيت منحصربه‌فرد ترانزيتي در کشور، نگاه ويژه به آسيا با اولويت همسايگان و کشورهاي اسلامي، حمايت از محور مقاومت، کنش‌گري فعال با مشارکت در ائتلاف‌هاي سودمند منطقه‌اي همچون اتحاديه اقتصادي اوراسيا، شانگهاي و بريکس و پيشبرد همزمان استراتژي «بي‌اثرکردن تحريم‌ها» و مذاکره براي «رفع‌ تحريم‌ها» را از مهمترين راهبردهاي وزارت امورخارجه در دولت سيزدهم عنوان کرد. وزير امور خارجه همچنين با اشاره به ۱۱ سفر خارجي رئيس جمهور و ۱۴ سفر سران ديگر کشورها به ايران طي ۲۰ ماه گذشته، امضاي تفاهم‌نامه‌هاي جامع و بلندمدت با کشورهايي نظير چين، روسيه و ترکيه را از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت افزايش تعاملات جمهوري اسلامي ايران و افزايش تبادلات تجاري کشور برشمرد. آقاي اميرعبداللهيان با اشاره به حضور بيش از ۵ ميليون ايراني در خارج از کشور، توجه ويژه دولت سيزدهم به ارائه خدمات به اين دسته از هموطنان را از ديگر اقدامات وزارت امور خارجه دانست.