پرواز یک پهپاد بر فراز پایگاه نظامی سری اسرائیل
پرواز یک پهپاد بر فراز پایگاه نظامی سری اسرائیل

یک روزنامه صهیونیستی از پرواز پهپادی بر فراز یک پایگاه سری نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و تصویربرداری از آن خبر داد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه صهیونیستی “اسرائیل الیوم” نوشت: یک پهپاد کوچک کنترل از راه دور اخیرا از یک پایگاه سری نیروی هوایی اسرائیل تصویربرداری کرد. این روزنامه افزود: برای ارتش اسرائیل هنوز […]

یک روزنامه صهیونیستی از پرواز پهپادی بر فراز یک پایگاه سری نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و تصویربرداری از آن خبر داد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه صهیونیستی “اسرائیل الیوم” نوشت: یک پهپاد کوچک کنترل از راه دور اخیرا از یک پایگاه سری نیروی هوایی اسرائیل تصویربرداری کرد.

این روزنامه افزود: برای ارتش اسرائیل هنوز روشن نیست که چه کسی مسئول تصویربرداری است و این عملا به چه منظوری انجام شده است.

به نوشته این روزنامه، “از پایگاه نظامی یاد شده چند نوبت در ماه‌های گذاشته تصویربرداری شده است”.

این روزنامه صهیونیستی افزود: “نظامیان مستقر در این پایگاه سری پهپادهای کوچک را هنگام تصویربرداری از فعالیت های خود در محل مشاهده کردند و موضوع را به اطلاع فرماندهان خود رساندند اما نه این پهپادهای کوچک و نه کسانی که آنها را به پرواز درآورده‌اند، پیدا نشده‌اند.

روزنامه “اسرائیل الیوم” نوشت: وقوع چنین حادثه‌ای در یک پایگاه سری، ذهن سران و فرماندهی نیروی هوایی و عناصر واحد امنیت اطلاعات ارتش اسرائیل را به میزان زیادی به خود مشغول کرده است. اینها تلاش زیادی کردند تا مسئول به پرواز درآوردن پهپاد را شناسایی کنند و همچنین بدانند که آیا پرواز پهپاد اقدامی تصادفی بوده یا با قصد قبلی برای جمع آوری اطلاعات انجام شده است،

این روزنامه به نقل از یک مسئول بلندپایه رژیم اسرائیل نوشت: نگرانی این است که چه کسی از اطلاعات تصویری استفاده کرده است. حتی اگر تصویربرداری کاری سادلوحانه بوده و از سوی دشمن صورت نگرفته است، بازهم افشای فعالیت در پایگاه سری ممکن است زیان امنیتی مهمی به همراه داشته باشد.