پلیس ایران: افغانستان قصدی برای روشن شدن ماجرای غرق شدن اتباع خود ندارد
پلیس ایران: افغانستان قصدی برای روشن شدن ماجرای غرق شدن اتباع خود ندارد
نیروی انتظامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: قصدی برای بررسی مشترک ادله موجود برای روشن شدن ابعاد حادثه غرق شدن اتباع افغانستانی در رودخانه هریررود و جایگزین شدن رویکرد تخصصی به جای فضاسازی‌های یک طرفه رسانه‌ای در طرف افغانستانی وجود ندارد.

پلیس ایران: افغانستان قصدی برای روشن شدن ماجرای غرق شدن اتباع خود ندارد

نیروی انتظامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: قصدی برای بررسی مشترک ادله موجود برای روشن شدن ابعاد حادثه غرق شدن اتباع افغانستانی در رودخانه هریررود و جایگزین شدن رویکرد تخصصی به جای فضاسازی‌های یک طرفه رسانه‌ای در طرف افغانستانی وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، به نقل از پایگاه خبری پلیس، انتشار خبر حادثه تأسف‌بار فوت گروهی از اتباع افغانستان که بر اساس اعلام رسانه‌های این کشور به دلیل غرق شدن در رودخانه مرزی هریرود به وقوع پیوسته، در روزهای گذشته با برخی ادعاهای واهی مبنی بر دخالت مرزبانان ایران در این رخداد به سوژه‌ای برای طراحی عملیات گسترده رسانه‌ای و اختلاف‌افکنی میان دو ملت برادر و دوست ایران و افغانستان تبدیل شده است.

اگرچه پیوستگی عمیق و ریشه‌های مستحکم تاریخی و فرهنگی دو ملت شریف افغانستان و ایران که از دیرباز دوستی و برادری بر آن حاکم بوده است با سناریوهای ساختگی و دروغ‌پراکنی‌هایی از این دست مخدوش نخواهد شد؛ به منظور تنویر افکارعمومی و به ویژه آگاهی دقیق ملت مظلوم افغانستان، همچنین تبیین اهداف پشت پرده جنگ روانی دشمنان دوملت به چند نکته در ارتباط با این حادثه تلخ و مشکوک اشاره می‌شود.

به دلیل ادعاهای مطرح شده درباره وقوع این رخداد در منطقه مرزی مشترک میان ایران و افغانستان، نخستین موضوعی که باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد، مسئولیتهای قانونی و حقوقی دو طرف برای حفاظت و حراست از ترددهای مرزی است.

مهمترین مسئله و ابهام در ارتباط با این حادثه، چرایی تخلیه پاسگاه‌های مرزی افغانستان در سالهای اخیر توسط نیروهای مرزبانی این کشور و بی‌توجهی به ضرورت رعایت پروتکلهای امنیتی در مرزهای مشترک است.

متأسفانه کم‌توجهی دولت افغانستان به ضرورت اجرای مسئولیتهای قانونی خود درباره حفاظت از مرز، زمینه را برای ارتکاب انواع جرایم و اقدامات ضد امنیتی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان فراهم ساخته است.

با توجه به مداخلات و حضور نیروهای مختلف خارجی و متخاصم ضدایرانی در خاک افغانستان، شرایط موجود، زمینه را برای طراحی انواع سناریوهای ضد ایرانی، تردد قاچاقچیان موادمخدر و تروریستهای وابسته در نوار مرزی فراهم کرده که پاسخگویی به آن در حوزه مسئولیتهای دولت افغانستان است.

بخش بعدی در بررسی این موضوع به ماهیت رخداد مربوط می‌شود که به صورت طبیعی باید بر اساس ادله و شواهد موجود مورد مداقه و ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد.

مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به محض اطلاع پس از انتشار خبر مشکوک فوت اتباع افغانستانی در رودخانه مرزی هریرود که خارج از روال همکاری‌های مرزی به جای انعکاس به طرف ایرانی، در رسانه‌ها منتشر شد به منظور روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه ضمن تشکیل کمیته کارشناسی، آمادگی خود را برای بررسی مشترک ادعاهای مطرح شده به طرف افغانستانی اعلام کرد که با پاسخ به هنگام همراه نبود.

مجموعه بررسی‌های انجام شده توسط کمیته‌های کارشناسی که در چند نوبت و با حضور بخشهای ذیربط در جمهوری اسلامی صورت پذیرفته، نشان می‌دهد که ادعاهای مطرح شده توسط طرف افغانستانی که بدون ارائه هرگونه سند، مدرک و گزاره متقنی است به هیچ‌وجه نشان‌دهنده دخالت مأموران مرزبانی ایران در این حادثه نبوده و اساساً غیر قابل پذیرش است.

به نظر می‌رسد، با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر کشور دوست و همسایه افغانستان و فشارهای محتمل به این کشور برای عدم همکاری با تیم کارشناسی ایرانی، قصدی برای بررسی مشترک ادله موجود برای روشن شدن ابعاد حادثه و جایگزین شدن رویکرد تخصصی به جای فضاسازی‌های یک طرفه رسانه‌ای در طرف افغانستانی وجود ندارد.

در طول ۴۰ سال گذشته که به دلیل تحمیل جنگ و ناامنی از سوی قدرتهای فرامنطقه‌ای و متحدین آنها به مردم مظلوم افغانستان، جمعیت زیادی از مردم این کشور از ترس جان و برای حفظ ناموس خود به کشور دوست و برادر خود یعنی ایران پناه آوردند مردم و مسئولین جمهوری اسلامی نقش میزبانی را با همه مشکلات آن به خوبی ایفا کردند و مجموعه امکانات معیشتی، زیستی، بهداشتی،درمانی و آموزشی کشور را مشابه شهروندان ایرانی در اختیار مهاجرین افغانستانی قرار داده‌اند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اعلام آمادگی مجدد برای همکاری مشترک با مراجع ذیربط در افغانستان پیرامون این رخداد تلخ از دولت و مسئولین افغانستان انتظار دارد به دور از تحریفها و القائات منفی دشمنان، دو ملت و با نگاهی به تاریخ روابط و مناسبات ایران و افغانستان زمینه بررسی مشترک این رخداد را در فضایی غیر سیاسی و کارشناسی فراهم کرده و اجازه ندهند دشمنان دو ملت که سابقه سیاه آنها در جنایت علیه ملتهای منطقه غیر قابل کتمان است از این رخداد تأسف‌بار برای موج‌سواری و اختلاف‌افکنی سوء‌استفاده کنند.