پوشش بیمه خبرنگاران خارجی/ شرایط بیمه شدن اعلام شد
پوشش بیمه خبرنگاران خارجی/ شرایط بیمه شدن اعلام شد

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی از پوشش بیمه خبرنگاران خارجی خبر داد و در خصوص شرایط بیمه شدن این افراد توضیحاتی ارائه کرد. احمدرضا خزاعی افزود: به استناد بند (ج) تبصره ماده ۱۲۰ قانون کار، خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی مشمول دریافت پروانه کار نبوده و با تأییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می […]

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی از پوشش بیمه خبرنگاران خارجی خبر داد و در خصوص شرایط بیمه شدن این افراد توضیحاتی ارائه کرد.

احمدرضا خزاعی افزود: به استناد بند (ج) تبصره ماده ۱۲۰ قانون کار، خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی مشمول دریافت پروانه کار نبوده و با تأییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در ایران به فعالیت خبرنگاری اشتغال داشته و بر اساس ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی چنانچه طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران فعالیت داشته باشند تابع مقررات این قانون خواهند بود مگر درمواردی که کشور متبوع آنان با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای موافقتنامه تأمین اجتماعی باشند که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

به گفته وی، هرگاه خبرنگاران خارجی اعم از خبرنگاران خبرگزاری ها، مطبوعات، صدا و سیما و … طبق گواهی مقامات صالح دولت خود در مدت فعالیت در ایران، در کشور خود یا سایر کشورها بیمه شده باشند در این صورت از شمول مقررات تأمین اجتماعی ایران معاف می شوند.

خزاعی ادامه داد: چنانچه کشور آنان از کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار باشد مشمول بیمه حوادث ناشی از کار بوده و کارفرما می بایست حق بیمه متعلقه را برابر با ۳ درصد از حقوق دریافتی ماهانه آنان کسر و طی لیست جداگانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: تمامی خبرنگاران موصوف می توانند با ارائه گذرنامه یا کارت اقامت معتبر و تأییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به اخذ شماره تأمین اجتماعی و بیمه پردازی اقدام و از تمامی تعهدات قانونی تأمین اجتماعی از جمله مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی، دفترچه درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، نقص عضو و… به استثنای بیمه بیکاری برخوردار شوند، سازمان پرداخت کند.

وی تاکید کرد: سایر خبرنگاران خارجی که شرایط مزبور را نداشته باشند می توانند در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.