پيگيري موارد اختلافي به دور از حاشيهآفريني باشد
پيگيري موارد اختلافي به دور از حاشيهآفريني باشد
رئيس جمهور گفت: تفاوت سليقه و اختلاف نظر در عرصه گسترده اداره امور کشور طبيعي است، اما پيگيري موارد اختلافي بايد از مبادي قانوني و حقوقي و به دور از هرگونه حاشيه‌آفريني و ارسال پيام اختلاف باشد.

به گزارش صبح اقتصاد رئيس جمهور گفت: تفاوت سليقه و اختلاف نظر در عرصه گسترده اداره امور کشور طبيعي است، اما پيگيري موارد اختلافي بايد از مبادي قانوني و حقوقي و به دور از هرگونه حاشيه‌آفريني و ارسال پيام اختلاف باشد. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسي بعد از ظهر امروز يکشنبه در جلسه هيئت دولت، با اشاره به حضور ارزشمند و تاريخي اقشار مختلف مردم در جشن بزرگ عيد غدير و تشکر از همه دست‌اندرکاران برگزاري اين جشن و پوشش مناسب رسانه‌اي آن، اين شکوه به ياد ماندني را نمادي از انسجام ملي حول محور ولايت و همچنين جلوه‌گاه نشاط اجتماعي دانست و بر افزايش بيش از پيش زمينه‌هاي بروز و ظهور نشاط اجتماعي در جامعه تاکيد کرد. رئيس جمهور برگزاري مردمي مناسک وحدت‌بخشي همچون جشن بزرگ عيد غدير را الگوي مناسبي براي مسئولان در همه ارکان حاکميت دانست و با تاکيد بر پرهيز از هر اقدامي که پيام آن به جامعه، حتي احتمال وجود اختلاف ميان قوا باشد، افزود: تفاوت سليقه و اختلاف نظر در عرصه گسترده اداره امور کشور طبيعي است، اما پيگيري موارد اختلافي بايد از مبادي قانوني و حقوقي و به دور از هرگونه حاشيه‌آفريني و ارسال پيام اختلاف باشد.  رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش قانون ايجاد و فعاليت برخي شوراها که نمايندگان آنها از سوي وزرا تعيين مي‌شوند، اما پس از انتصاب، دولت امکان نظارت بر عملکرد آنها را ندارد، داراي اشکال دانست و گفت: اين قانون نياز به اصلاح دارد، چرا که منطقي نيست فردي به عنوان منصوب دولت در مجموعه‌اي فعاليت کند،‌ اما دولت و اعضاي آن امکان نظارت بر عملکرد او را نداشته باشند. رئيسي بر ضرورت پاسخگويي سريع، اثرگذار و مستدل دستگاه‌ها به شبهاتي که در مورد حوزه‌هاي تخصصي دولت مطرح مي‌شود، تاکيد و وزرا را مکلف کرد نسبت به ابهامات مطرح شده در کمترين زمان ممکن پاسخ دهند.