پیام تصویری جدید القسام در مورد تیپ زرهی ۴۰۱ دشمن
پیام تصویری جدید القسام در مورد تیپ زرهی ۴۰۱ دشمن
شاخه نظامی حماس در پیامی خطاب به نیروهای تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی گفت: «هنوز رد کفش‌های سربازان القسام در چهره شما نمایان است.»

شاخه نظامی حماس در پیامی خطاب به نیروهای تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی گفت: «هنوز رد کفش‌های سربازان القسام در چهره شما نمایان است.»

به گزارش صبح اقتصاد ، گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس در پیامی خطاب به نیروهای تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی گفت: «نظامیان جنایتکار تیپ زرهی ۴۰۱ هنوز رد کفش‌های سربازان قسام در چهره شما نمایان است.»

القسام در این ویدیو اشاره کرد: «سباستین ایون فرمانده عملیات تیپ ۴۰۱، نریا زیسک فرمانده گروهان زرهی گردان هبکوعیم ۵۲، یائیر زلوف فرمانده گروهانی در تیپ ۴۰۱، دیوید شکوری جانشین فرمانده گردان مهندسی ۶۰۱ و کفیر اسحاق برنکو یکی دیگر از فرماندهان گردان هبکوعیم ۵۲ را در نبردهای نوار غزه کشته است.»القسام در پایان خطاب به نیروهای تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی تصریح کرد: «قاتلان زنان و کودکان، پس به چه می‌بالید!!»

  • منبع خبر : ایسنا