پیروزی قاطع خادم در انتخابات فدراسیون کشتی
پیروزی قاطع خادم در انتخابات فدراسیون کشتی

رسول خادم برای ۴ سال دیگر به عنوان رییس فدراسیون کشتی انتخاب شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی صبح امروز در آکادمی ملی المپیک آغاز شد. پس از اینکه عباس جدیدی به نشان اعتراض مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی را ترک کرد در آرامش کامل رسول خادم به پشت تریبون آمد تا صحبت های خود را بیان کند. پس […]

رسول خادم برای ۴ سال دیگر به عنوان رییس فدراسیون کشتی انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی صبح امروز در آکادمی ملی المپیک آغاز شد.

پس از اینکه عباس جدیدی به نشان اعتراض مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی را ترک کرد در آرامش کامل رسول خادم به پشت تریبون آمد تا صحبت های خود را بیان کند. پس از اینکه عباس جدیدی سالن را ترک کرد تمامی دوربین های خبری و خبرنگاران با او از سالن خارج شدند تا پای صحبت های جنجالی او بنشینند.

با این حال رسول خادم با آرامش پشت تریبون رفت و پس از تشکر از اعضای حاضر و همکارانش در ۴ سال اخیر گفت:«خیلی خوشحالم که هر ۸ کاندیدای ریاست فدراسیون از خانواده کشتی هستند.»

صحبت های خادم با تشویق حضار مواجه شد و در نهایت هر ۷ کاندیدای دیگر از این انتخابات انصراف دادند.

بنابراین رای گیری در شرایطی انجام شد که تنها کاندیداهای انتخابات فدراسیون کشتی رسول خادم بود.

در نهایت او با ۴۰ رای از ۴۰ عضو مجمع توانست برای ۴ سال دیگر ریاست فدراسیون کشتی را برعهده بگیرد.