پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در ۴ ماه باقی‌مانده از سال
پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در ۴ ماه باقی‌مانده از سال
رییس کل سازمان نظام پزشکی پیشنهادات این سازمان در زمینه افزایش تعرفه های پزشکی در سال آینده را اعلام کرد.

به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد دکتر محمدرضا ظفرقندی درباره وضعیت تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۰، گفت: پیشنهاد مشخص ما این بود که اولا تعرفه ها باید از ماه گذشته یعنی از آبان ماه به دلیل افزایش تورم شدید و در جهت ارتقاء کیفیت خدمات و برای جبران افزایش هزینه تهیه لوازم بیمارستانی و … اصلاح می شد و اجزاء فنی و هتلینگ باید افزایش می یافت که متاسفانه علی رغم قبول استدلال های سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه، با این صحبت که ما منابع نداریم، این اتفاق رخ نداد.”پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در ۴ ماه باقی‌مانده از سال”

وی افزود: در حال حاضر هم پیشنهاد مشخص ما این است که باید افزایش تعرفه به دلایل تورمی و هزینه ای، در همین مقطع زمانی کنونی اتفاق افتد و بعد تعرفه سال ۱۴۰۰ بر روی این افزایش موجود سوار شود و بالا رود که آن هم با محاسبه هزینه های تورم در بُعد فنی؛ یعنی هزینه های خرید اجناس، قیمت دلار و تجهیزات پزشکی و در بُعد حرفه ای با توجه به میزان‌افزایش حقوق و دستمزد، افزایش یابد. منتها باید افزایش و اصلاح تعرفه ها در سال آینده، بر روی اصلاح تعرفه ای که در مقطع فعلی اتفاق می افتد، سوار شود.

ظفرقندی درباره پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه ها در مقطع فعلی، گفت: تعرفه ای که در شورای عالی بیمه مورد تصویب قرار گرفته است، به صورت گلوبال، یعنی مجموع همه اجزاء تعرفه، هشت درصد بوده است که این فقط برای چهار ماه باقی مانده است و معنای آن برای کل سال ۱۸ درصد می شود. بر این اساس میزان افزایش از اکنون تا پایان سال هشت درصد و برای کل سال ۱۸ درصد باید باشد.

ظفرقندی ادامه داد: از این میزان افزایش در مقطع فعلی، سهم تعرفه جزء فنی و هتلینگ ۵۰ درصد است.”پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در ۴ ماه باقی‌مانده از سال”

وی تاکید کرد: برای سال آینده هم باید در جزء فنی معادل تورم و در جزء حرفه ای معادل افزایش حقوق و دستمزد، افزایش تعرفه های پزشکی را داشته باشیم.

  • منبع خبر : ایسنا