پیشنهاد مذاکره آمریکایی‌ها عمق ندارد
پیشنهاد مذاکره آمریکایی‌ها عمق ندارد

دبیرکل موقت جامعه روحانیت مبارز گفت: پیشنهاد آمریکا برای مذاکره نوعی «شو» و حرکتی زیگزاگی و جنگ روانی است؛ این پیشنهاد عمقی ندارد. مصطفی پورمحمدی دبیرکل موقت جامعه روحانیت مبارز  با اشاره به پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکایی‌ها اظهار داشت: پیشنهاد آمریکا برای مذاکره با ایران نوعی «شو» و حرکتی زیگزاگی و جنگ روانی است؛ […]

دبیرکل موقت جامعه روحانیت مبارز گفت: پیشنهاد آمریکا برای مذاکره نوعی «شو» و حرکتی زیگزاگی و جنگ روانی است؛ این پیشنهاد عمقی ندارد.

مصطفی پورمحمدی دبیرکل موقت جامعه روحانیت مبارز  با اشاره به پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکایی‌ها اظهار داشت: پیشنهاد آمریکا برای مذاکره با ایران نوعی «شو» و حرکتی زیگزاگی و جنگ روانی است؛ این پیشنهاد عمقی ندارد.

وی افزود: آمریکا منطقی استیلاطلبانه و هژمونیک دارد و به طور جدی، مشغول پیگیری این منطق است. آمریکا دارد با همه دنیا بازی می‌کند بنابراین ما باید راه خود را به خوبی بفهمیم که خوشبختانه تا حد زیادی فهمیده‌ایم.

پورمحمدی تصریح کرد: ما باید به ظرفیت‌های داخلی ایمان بیاوریم که البته در این بخش، نقص داریم یعنی معتقدم ما هنوز ظرفیت‌های خود را باور نکرده‌ایم.

وی اضافه کرد: ما باید بازی بازیگران، به خصوص قدرتمندان جهانی را به خوبی بشناسیم. ما با داشتن ظرفیت‌ها و توانمندی های بالا می‌توانیم، بازیگری بسیار قوی حداقل در سطح منطقه و در حوزه تمدن ایرانی-اسلامی باشیم.

دبیرکل موقت جامعه روحانیت مبارز گفت: باید عناصر این بازیگری را بشناسیم و در برابر فراز و فرودهای سیاسی و جنگ روانی، مقهور و منزوی نشویم. باید در عرصه‌های مختلف با قهر، پیام، فریاد، طرح و حضور فعال سیاسیِ عملی، نقش موثر خود را ایفا کنیم.