پیشنهاد یک نماینده برای بازسازی اعتماد ملی به بورس
پیشنهاد یک نماینده برای بازسازی اعتماد ملی به بورس
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که با مهار موانع رشد بورس می توان اعتماد ملی را بازسازی کرد.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که با مهار موانع رشد بورس می توان اعتماد ملی را بازسازی کرد.

به گزارش صبح اقتصاد، علی بابابی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

« افزایش اعتماد عمومی به دولت باید در بورس نمود داشته باشد.

می توان با مهار موانع رشد بورس هم سرمایه ملی را در خدمت تولید قرار داد و هم اعتماد ملی را بازسازی کرد.»