پیش بینی۶ هزار نفری ورودی آموزش استثنایی در سال تحصیلی جدید
پیش بینی۶ هزار نفری ورودی آموزش استثنایی در سال تحصیلی جدید

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: برای امسال پیش بینی بیش ۶ هزار ورودی در آموزش استثنایی کشور را داریم و هدف ما گسترش آموزش فراگیر در این حیطه است. شرط ثبت نام کلاس اولی ها، انجام ارزشیابی و سنجش سلامت است که توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور انجام می شود. […]

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: برای امسال پیش بینی بیش ۶ هزار ورودی در آموزش استثنایی کشور را داریم و هدف ما گسترش آموزش فراگیر در این حیطه است.

شرط ثبت نام کلاس اولی ها، انجام ارزشیابی و سنجش سلامت است که توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور انجام می شود. هزار و ۴۷۲ پایگاه به همین منظور از اواخر خردادماه در سراسر کشور دایر شد و کار خود را آغاز کرد. در این فرایند ابتدا والدین به مدرسه نزدیک محل سکونت خود مراجعه می کنند و ثبت نام اولیه فرزندانشان را انجام می دهند و از طرف مدرسه به پایگاه سنجش سلامت معرفی می شوند. دراین پایگاه ها سنجش بینایی، شنوایی دانش آموزان و همچنین بهره هوشی و … انجام می شود. قرار است این فرایند تا پایان شهریور ماه به اتمام برسد اما به گفته رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تا کنون حدود یک سوم کسانی که باید مراجعه کنند، هنوز به این مراکز مراجعه نکرده اند.

مجید قدمی در این باره گفت: تا کنون بیش از یک میلیون نوآموز به پایگاه های سنجش سلامت مراجعه کرده اند که پیش بینی ما مراجعه یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است. توصیه ما به خانواده ها این است که اگر هنوز مراجعه نکرده اند، در اولین فرصت این کار را انجام دهند چرا که ما بحث ساماندهی آموزش مدارس و بحث تامین نیرو را نیز داریم که به طور دقیق پس از تفکیک دانش آموزان مشخص می شود.

وی ادامه داد: در این میان هستند خانواده هایی که از پایگاه های سنجش سلامت وقت می گیرند اما در وقت معین مراجعه نمی کنند و ما به همین دلیل مجبور می شویم کار پایگاه ها را بیشتر از زمان مقرر ادامه دهیم. سال گذشته از همین بابت ۵۰۰ میلیون تومان متضرر شدیم. امسال اعلام کردیم اگر کسانی که وقت می گیرند، در زمان تعیین شده مراجعه نکنند جریمه ای به آنها تعلق می گیرد که البته این جریمه در حدی نیست که مساوی با عدم حضور آنها در این پایگاه ها باشد.

رئیس سازمان استثنایی کشور بیان کرد: برخی از دانش آموزان نیز به پایگاه های تخصصی ما ارجاع داده می شوند تا توسط ارزیاب های تخصصی بررسی شوند و تست های دقیق تری از آنها گرفته شود. ما خواستار همکاری بیشتر والدین در این مرحله هستیم.

وی درباره پیش بینی میزان دانش آموزانی که امسال به بخش استثنایی ارجاع داده می شوند، اظهار کرد: معمولا ده درصد در مرحله غربالگری اولیه به بخش تخصصی ارجاع داده می شوند. پیش بینی ما ارجاع بین ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در این مرحله است. و در نهایت پیش بینی می کنیم بین ۶ تا ۷ هزار نفر نیز امسال ورودی در بخش استثنایی داشته باشیم اما تا ۲۰ روز آینده آمار دقیق را اعلام می کنیم.

قدمی همچنین درباره گسترش طرح آموزش فراگیر دانش آموزان استثنایی نیز گفت: در دو سال گذشته ما به سمت آموزش فراگیر حرکت کرده ایم و آموزش تلفیقی ما از ۳۵ هزار نفر به ۶۵ هزار نفر رسیده است. این شیوه را به طور جدی در دستور کار داریم.