چند جانبه گرایی تنها پاسخ مناسب به بحران‌های شدید جهان است
چند جانبه گرایی تنها پاسخ مناسب به بحران‌های شدید جهان است
وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود در نشست میان دوره ای (مجازی) وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد تاکید کرد: چند جانبه گرایی تنها پاسخ مناسب به بحران‌های شدید جهان است و جنبش عدم تعهد - به عنوان یک سکوی بین‌الدولی برجسته می‌تواند فرصتی مناسب را به منظور ارتقا و تقویت مشارکت جهانی در برهه زمانی افزایش یکجانبه گرایی و حمایت‌گرایی در صحنه بین الملل فراهم نماید.

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد متن سخنرانی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به این شرح است:”ظریف: چند جانبه گرایی تنها پاسخ مناسب به بحران‌های شدید جهان است”

موج خروشان چالش‌های جهانی که امروز با آن مواجه هستیم، نیاز به اقدامات جمعی بیشتر را در سطح بین‌المللی تقویت کرده است. در واقع، چند جانبه گرایی دیگر گزینه ای محتاطانه تلقی نمی‌شود بلکه تنها پاسخ مناسب به بحران‌های شدید جهان محسوب می‌گردد. تردیدی نیست که جنبش عدم تعهد – به عنوان یک سکوی بین‌الدولی برجسته می‌تواند فرصتی مناسب را به منظور ارتقا و تقویت مشارکت جهانی در برهه زمانی افزایش یکجانبه گرایی و حمایت‌گرایی در صحنه بین الملل فراهم نماید.

بیماری همه‌گیر کووید – ۱۹ بزرگ‌ترین آزمون همبستگی جهانی در نسل‌های بشر بوده‌است. این بیماری همه‌گیر به ما یادآوری کرده است که در واقع چقدر به هم وابسته هستیم و همکاری بین‌المللی برای سلامت جمعی، شکوفایی و امنیت ما چقدر سرونوشت ساز و مهم می‌باشد. این بیماری همه‌گیر مانند سایر موارد، نیازمند پاسخ بین المللی هماهنگ قوی به گونه ای که بتواند به سرعت دسترسی به آزمایش‌ها، درمان و واکسن ها را گسترش دهد، ضمن این که شناسایی ایمن‌سازی گسترده باید به عنوان یک مصلحت عمومی که باید برای همگان، از جمله و چه بسی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، در دسترس و مقرون به صرفه باشد.

جمهوری اسلامی ایران همواره و به طور مستمر تعهد به چند جانبه گرایی را به عنوان مبنای یک سیاست خارجی نیرومند به نمایش گذارده است. به همین ترتیب، ما همچنان به دفاع از دیدگاه امنیت مشترک، همکارانه و پایدار در غرب آسیا ادامه می دهیم. در این زمینه، ما در حال همکاری فعال با سازمان ملل متحد در کوشش های مربوط به استقرار صلح در یمن، سوریه و افغانستان هستیم. ما “کوشه صلح هرمز – امید” و همچنین “مجمع گفتگوی منطقه‌ای” در خلیج فارس را به عنوان رویکردهای فراگیر برای همکاری و حل اختلاف پیشنهاد دادیم.

در سطح جهانی ما پای بندی مصمم خود به گفتگو و دیپلماسی را با مشارکت فعال در مجامع مختلف بین‌المللی برای پاسخگویی به شمار کثیری از چالش‌های بین‌المللی از جمله در مذاکرات چند ماهه اخیر برای احیا و جانی دوباره بخشیدن به برجام به نمایش گذاشته ایم. این عزم ما با وجود قصور نکبت بار اروپا در امر تحقق وعده های اقتصادی خویش به مردم ما پس از خروج غیرقانونی امریکا از برجام و بی میلی دولت جدید امریکا به کنار گذاردن سیاست شکست خورده “فشار حداکثری” ترامپ به منصه ظهور رسیده است.

همکاران محترم،

چند جانبه گرایی تضعیف شده و اجرای آن از سوی یکجانبه گرایی و اقدامات قلدرمآبانه قدرت‌هایی خاص مورد تهدید قرار گرفت. ماجراجویی یکجانبه گرایانه افراطی ایالات متحده آمریکا مهم‌ترین چالشی است که تقریباً همه ما به شکلی با آن روبرو بوده‌ایم. این وضعیت همچنان حاکمیت قانون را در سطح بین‌المللی به ضعف می کشاند و صلح و ثبات را در سراسر جهان تهدید می‌کند. در حالی که برخی ملت‌ها با تروریسم اقتصادی و تجاوزات نظامی تهدید می‌شوند، دیگر ملت ها فشار ضربات ناشی از سیاست های حمایت گرایانه آمریکا را تحمل می کنند.

حمایت کورکورانه و لجام گسیخته از آپارتاید در فلسطین و انکار حقوق اساسی مردم فلسطین وضعیت ناپایدار منطقه خاورمیانه را وخیم تر می‌کند. شمار بسیار اندک کشورهای عربی که خود را با این طرح ها و دیگر طرح های توطئه آمیز ایالات متحده همسو کرده اند نه تنها به مردم فلسطین خیانت می‌کنند بلکه صلح و امنیت در کل منطقه را بیشتر به خطر می اندازند.

برای دفاع از چند جانبه گرایی ضروری است هر گونه منفعت و مزیت متصور از توسل به اقدامات غیرقانونی یکجانبه مردود و ممنوع شود و هر گونه فشار مغایر با حقوق بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت رد شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری بر جنبش عدم تعهد تکلیف است که یک جبهه متحد برای رد یکجانبه گرایی و ارتقای چند جانبه گرایی به منظور مقابله دسته جمعی با کلیه چالش‌های پیچیده ای که امروز در مقابل جنبش قرار دارند، ایجاد نماید.

از توجه شما متشکرم.

  • منبع خبر : ایسنا