چهار شهر مازندران زیر تیغ قطعی گاز قرار گرفت
چهار شهر مازندران زیر تیغ قطعی گاز قرار گرفت
مدیر روابط عمومی شرکت گاز مازندران اعلام کرد که با قطعی گاز از سوی ترکمنستان چهار شهر استان زیر تیغ قطعی گاز قرار گرفتند.

مدیر روابط عمومی شرکت گاز مازندران اعلام کرد که با قطعی گاز از سوی ترکمنستان چهار شهر استان زیر تیغ قطعی گاز قرار گرفتند.

سید حمزه عمادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرهای رستم‌کلا و خلیل شهر بهشهر، گلوگاه، آمل و بابل با افت شدید گاز مواجه هستند و زیر تیغ قطعی گاز قرار دارند، اظهار کرد: با قطعی گاز از سوی ترکمنستان، افت شدید دما و مصرف زیاد سیستم گرمایشی گازی سبب شد تا وضعیت گاز مازندران در تنش قرار گیرد.

وی گفت: در حال حاضر در هیچ شهر مازندران با قطعی کامل گاز مواجه نیستیم. اما مردم این شهرستان‌ها با مدیریت مصرف توانستند کمک کنند تا به قطعی گاز منجر نشود.

عمادی با بیان اینکه در دو روز گذشته مصرف گاز در مازندران ۳۲ میلیون متر مکعب بوده است، افزود: روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مصرف گاز در مازندران به ۴۰ میلیون متر مکعب رسید این آمار نشان می‌دهد که در مصرف مشترکان مدیریت نمی‌شود.