چه عواملی باعث حواس‌پرتی در محل کار است؟
چه عواملی باعث حواس‌پرتی در محل کار است؟
اغلب کارمندان در سراسر جهان، علت اصلی حواس‌پرتی خود در محل کار را منوط به همکاران پرحرف می‌دانند.

به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد عوامل حواس‌پرتی برای کارمندان، تنها به عوامل محیطی مربوط نمی‌شود، بلکه به افرادی که با آنها  کار می‌کنند نیز بستگی دارد.

با توجه به جدیدترین نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقاتی udemy و toluna انجام شده است مشخص شد ۸۰درصد از افراد، همکاران پرحرف را عامل حواس‌پرتی خود در محل کار می‌دانند. سر و صداهایی که در محل کار تولید می‌شود، دومین عامل حواس‌پرتی معرفی شد که در این نظرسنجی، ۷نفر از ۱۰نفر از این مسئله شکایت داشتند.

عامل حواس‌پرتی دیگری که در جایگاه آخر قرار گرفت، برنامه‌های اجتماعی بودند که تقریبا نیمی از افراد اعتقاد داشتند استفاده از برنامه‌های اجتماعی موجب اختلال عملکرد آنها در محل کار می‌شود.

این گزارش نشان می‌دهد کاهش میزان عوامل حواس‌پرتی در محل کار سبب افزایش بهره‌وری کارکنان، انگیزه و اعتماد به نفس و همچنین شادی عمومی می‌شود.

  • منبع خبر : اقتصاد انلاین