راهپیمایی بازگشت فلسطینی ها تا سالروز نکبت ادامه می یابد
راهپیمایی بازگشت فلسطینی ها تا سالروز نکبت ادامه می یابد

سخنگوی جنبش فلسطینی فتح اعلام کرد راهپیمایی بازگشت حامل پیامی مسالمت آمیز برای برقراری صلح و دوستی است و تا سالروز نکبت فلسطین ادامه می یابد. «اسامه القواسمی» سخنگوی جنبش فتح گفت: مردم فلسطین قربانی تنش کنونی موجود هستند و برای رسیدن به آزادی، استقلال و اصول مد نظر جامعه بین المللی تصمیم به راهپیمایی مسالمت […]

سخنگوی جنبش فلسطینی فتح اعلام کرد راهپیمایی بازگشت حامل پیامی مسالمت آمیز برای برقراری صلح و دوستی است و تا سالروز نکبت فلسطین ادامه می یابد.

«اسامه القواسمی» سخنگوی جنبش فتح گفت: مردم فلسطین قربانی تنش کنونی موجود هستند و برای رسیدن به آزادی، استقلال و اصول مد نظر جامعه بین المللی تصمیم به راهپیمایی مسالمت آمیز تحت عنوان حق بازگشت تا سالروز نکبت فلسطین (ماه مه آینده) گرفتند.

القواسمی افزود: به رغم این که پیام ما مسالمت آمیز است ولی نظامیان اسرائیلی روز جمعه گذشته ۲۰ فلسطینی را شهید کردند. تحقیقات بین المللی در سایه مخالفت آمریکا برای پیگیری جنایات اسرائیلی ها ضروری است. متاسفانه آمریکا هرگونه تلاش برای تحقیق درباره جنایات صهیونیست ها در حق فلسطینیان را وتو می کند و جامعه بین المللی نیز در قبال این جنایات سکوت اختیار کرده است.

وی تاکید کرد: جنبش فتح با همه گروه های چپگرا در جهان حتی اگر یهودی باشند برای برقراری صلحی که اسرائیل آن را رد می کند هماهنگی و همکاری می کند.

این مقام فلسطینی خطاب به جامعه اسرائیل، اروپا، آمریکا و جامعه جهانی گفت: محقق شدن صلح به مثابه پیروزی ارزش ها و عدالت بین المللی است اصول و عدالتی که جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی منادی آن هستند.

از سوی دیگر «فیصل ابوشهلا» عضو شورای قانونگذاری فلسطین اعلام کرد: راهپیمایی بازگشت جمعه این هفته ادامه برنامه جمعه گذشته است و تا سالروز نکبت آتی ادامه می یابد. این راهپیمایی مسالمت آمیز و حامل پیام حق بازگشت (آوارگان فلسطینی)، حق تعیین سرنوشت برای جامعه جهانی است. این راهپیمایی همچنین حامل پیامی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که برای تحمیل کردن معامله قرن بر فلسطینیان تلاش می کند ولی مردم فلسطین با آن مقابله و از حقوق مشروع خود دفاع خواهند کرد.

ابوشهلا افزود چادرهایی که در مناطق مرزی غزه با فلسطین اشغالی برپا شده است مسالمت آمیز است و در آن سخنرانی هایی اجرا و نمایش های محلی فلسطینی (فولکلور) اجرا می شود.