کابل بر تقویت مبادلات تجاری تمرکز کرده است
کابل بر تقویت مبادلات تجاری تمرکز کرده است

رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با یک روزنامه آلمانی در خصوص برنامه های آتی کابل اظهار داشت که تقویت زمینه های اقتصادی از عمده ترین برنامه های دولت کنونی خواهد بود. «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد درباره اوضاع جاری در افغانستان اظهار داشت: پیش از هر چیزی از اقدامات […]

رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با یک روزنامه آلمانی در خصوص برنامه های آتی کابل اظهار داشت که تقویت زمینه های اقتصادی از عمده ترین برنامه های دولت کنونی خواهد بود.

«اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد درباره اوضاع جاری در افغانستان اظهار داشت: پیش از هر چیزی از اقدامات ارزشمند دولت آلمان و شخص صدر اعظم این کشور در راستای تحقق ثبات در افغانستان قدردانی می کنم.

وی افزود: افغانستان در حال حاضر در میانه راه تغییرات به خصوص تغییرات در میان نسل ها قرار دارد، جوان ها کم کم قدرت و مدیریت در کشور را در دست می گیرند و این دستاوردی ارزشمند برای ما به شمار می آید.

غنی در خصوص سیستم آموزشی در افغانستان گفت: ما در نظر داریم تا شیوه های آموزشی آلمان را در کشور خود به اجرا در آوریم، سیتسمی مبتنی بر آموزش آزاد که با شرایط کنونی افغانستان مطابقت دارد.

رئیس جمهوری افغانستان با تاکید بر افزایش ضریب امنیتی در این کشور خاطرنشان کرد: آموزش نیروهای نظامی در بالاترین سطح می تواند از جمله اقدامات و گامهای موثر در خصوص تحقق امنیت بیشتر به شمار آید. کنترل مرز و ترددهای غیرقانونی به خصوص در حوزه قاچاق از دیگر مواردی است که به تامین امنیت بیشتر افغانستان کمک می کند.

اشرف غنی در بخش دیگری از این گفتگو تمرکز بر اقتصاد را از برنامه های آتی دولت خود نام برد و تصریح کرد: افغانستان باید با یک برنامه ریزی دقیق در خصوص صادرات و واردات مسیر تجارت برای کشور را هموار کند و این امر مستلزم حمایت کشورهای خارجی است.