بخش قابل توجهی از کارگران امنیت شغلی ندارند
بخش قابل توجهی از کارگران امنیت شغلی ندارند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت که این فراکسیون خواستار افزایش حقوق کارگران در سال ۹۷ است و از اقدام دولت در این زمینه دفاع می‌کند. غلامرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق‌کارگران در بودجه سال آتی در حال رایزنی است، گفت: وضعیت […]

مجلس

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت که این فراکسیون خواستار افزایش حقوق کارگران در سال ۹۷ است و از اقدام دولت در این زمینه دفاع می‌کند.

غلامرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق‌کارگران در بودجه سال آتی در حال رایزنی است، گفت: وضعیت کارگران اصلا مطلوب نیست و ما هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت برخی کارگران هستیم.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارگران امنیت شغلی ندارند، تصریح کرد: مجلس باید برای دفاع از حقوق کارگران و تامین امنیت شغلی برای قشر کارگر اقدامات لازم را در دستور کار داشته باشند البته ما قوانینی برای دفاع از حقوق کارگران داریم که متاسفانه رعایت نمی شود و در مواقعی هم که به این قوانین استناد می‌شود، بعضاً به حقوق کارگران توجه لازم نمی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مجلس از دولت برای دفاع از افزایش حقوق کارگران دفاع می‌کند و امیداریم که حقوق کارگران به صورت قابل قبولی افزایش داشته باشد.