تحویل گندم به دولت نسبت به پارسال ۱۴.۷ درصد کاهش یافت
تحویل گندم به دولت نسبت به پارسال ۱۴.۷ درصد کاهش یافت

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۴.٨ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده،گفت: ٣۴ هزار میلیارد ریال از وجوه گندم خریداری شده به گندمکاران پرداخت شد. یزدان سیف در نشستی خبری با بیان اینکه تاکنون قریب به ۴ میلیون و ٨٠٠ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است، اظهارداشت: […]

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۴.٨ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده،گفت: ٣۴ هزار میلیارد ریال از وجوه گندم خریداری شده به گندمکاران پرداخت شد.

یزدان سیف در نشستی خبری با بیان اینکه تاکنون قریب به ۴ میلیون و ٨٠٠ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است، اظهارداشت: به دلیل برخی مشکلات ۴ میلیون و ۶٢٣ هزارتن از این خرید در سامانه ثبت شده است.

وی افزود: تاکنون حدود ٣۴ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مبلغ ٣١ هزار میلیارد ریال باقی مانده است که امیدواریم با تلاش دست اندرکاران طی برنامه زمان بندی شده پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: کشاورزانی که تا ١۴ تیرماه جاری گندم خود را تحویل داده اند و در سامانه بانک عامل حوزه کشاورزی ثبت شده است، ۵٠ درصد پول خود را دریافت کرده اند.

سیف افزود: طبق برنامه زمانی قرار است ۵٠ درصد مابقی مطالبات کشاورزان بین ۴۵ روز تا دو ماه پس از تحویل پرداخت شود؛ همچنین کشاورزانی که تا ٢٢ اردیبهشت ماه جاری گندم تحویل داده اند و ثبت شده، ١٠٠ درصد مطالباتشان را دریافت کرده اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟، گفت: میزان خرید گندم از ابتدای فصل برداشت تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال  ١۴.٧ درصد کاهش داشته است.

سیف افزود: با این حال با توجه به پیش بینی تولید این میزان تا پایان فصل برداشت جبران می شود و میزان خرید بیش از سال گذشته خواهد بود.