کاهش شدید مراجعه سوئدی‌ها به روزنامه‌های کاغذی
کاهش شدید مراجعه سوئدی‌ها به روزنامه‌های کاغذی

سهم روزنامه‌های چاپی در تغذیه خبری مردم سوئد به شدت رو کاهش است و مردم ترجیح می‌دهند از پایگاه‌های اینترنتیِ همان روزنامه‌ها، برای تامین اخبار استفاده کنند. بر اساس آمارها، در حال حاضر تنها ۳۷ درصد مردم این کشور روزنامه‌های چاپی را مطالعه می‌کنند و نزدیک به ۷۰ درصد مردم از راه موبایل‌های هوشمند، اخبار […]

سهم روزنامه‌های چاپی در تغذیه خبری مردم سوئد به شدت رو کاهش است و مردم ترجیح می‌دهند از پایگاه‌های اینترنتیِ همان روزنامه‌ها، برای تامین اخبار استفاده کنند.

بر اساس آمارها، در حال حاضر تنها ۳۷ درصد مردم این کشور روزنامه‌های چاپی را مطالعه می‌کنند و نزدیک به ۷۰ درصد مردم از راه موبایل‌های هوشمند، اخبار را دنبال می‌کنند و به همین اندازه نیز به اخبار تلویزیونی نگاه می‌کنند.

روزنامه‌های اصلی سوئدی عبارتند از: روزنامه داگنز نیتر Dagens Nyheter با گرایش لیبرالی، روزنامه‌های اسونسکا داگبلادت Svenska Dagbladet و اکسپرسن با گرایش محافظه‌کاری و افتون بلادت با گرایش مستقل و متمایل به سوسیال دموکرات.

شبکه‌های رادیو تلویزیونی مهم این کشور هم عبارتند از: کانال چهار TV۴، رادیو سوئد SR و تلویزیون سوئد SVT. با آنکه SVT و SR دولتی هستند و از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ولی کاملاً مستقل و بی‌طرف عمل می‌کنند به همین خاطر، از میزان اعتماد بالایی نزد مردم برخوردار هستند.

بر اساس همین گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در سوئد آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده، شبکه‌های اجتماعی هم رشد بالایی در سوئد دارند؛ ۷۰ درصد مردم این کشورر، عضو فیس بوک هستند و ۳۶ درصد هم از آن به عنوان منابع خبری استفاده می‌کنند.

در میان خبرگزاری‌های سوئد هم خبرگزاری رسمی سوئد TT در زمینه اخبار داخلی و خبرگزاری AFP در زمینه اخبار خارجی، بیشترین نفوذ را در این کشور دارند.