کاهش ۳.۷ درصدی تورم کالاهای وارداتی در سال ۹۶
کاهش ۳.۷ درصدی تورم کالاهای وارداتی در سال ۹۶

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در سال­ ١٣٩۶ برابر با ۴٨۶.٧ است که نسبت به سال ١٣٩۵، ٣.٧ درصد کاهش داشته است. در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور طی دوره زمانی مشخص […]

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در سال­ ١٣٩۶ برابر با ۴٨۶.٧ است که نسبت به سال ١٣٩۵، ٣.٧ درصد کاهش داشته است.

در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور طی دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ١٣٩٠(سال پایه) استفاده می شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران ( ارزش بصورت ریالی و دلاری، کشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز) صورت گرفته است.

طبقه بندس مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی ٢٠ گروه‌ اصل طبقه‌بندی HS  قابل انتشار است.

شایان ذکر است که برای محاسبه شاخص سال ١٣٩۶ از داده های مقدماتی (غیر قابل استناد) گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است و لذا نتایج اعلام شده بصورت مقدماتی است و استفاده از آنها باید با ملاحظه انجام شود.

پس از اینکه گمرک جمهوری اسلامی داده های قطعی سال ١٣٩۶ را در مهر ماه سال جاری استخراج و ارائه کرد، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام واقعی شاخص مربوط به این دوره مجدداً بصورت قطعی منتشر خواهد شد.

١- شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩۶ برابر با ۴٨۶.٧ است که نسبت به سال ١٣٩۵ ٣.٧ درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩۶ به ترتیب برابر با ١.١-، ١.٧-، ٠.٧ و ٢.٢ درصد است.

٢- شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠)  در سال ١٣٩۶ برابر با ٢٣۵.۵ است که نسبت به سال ١٣٩۵ ۵.٩ درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩۶ به ترتیب برابر با ١.٢-، ١.٢-، ١.٨- و ٠ درصد است.