کلیات جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری
کلیات جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری
ستاد انتخابات کشور، کلیات جدول زمان بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد.

ستاد انتخابات کشور، کلیات جدول زمان بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از کمیته اطلاع رسانی وزارت کشور، کلیات جدول زمان بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری مطابق با اصل ۱۳۱ قانون اساسی به شرح زیر است:

کلیات جدول زمان بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در اینجا قابل مشاهده است.