گاز هلیوم بالن اینترنتی اربعین بازیابی می شود
گاز هلیوم بالن اینترنتی اربعین بازیابی می شود

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: در چارچوب استفاده از آخرین دستاوردهای علمی شرکت‌های دانش بنیان در کشور، گاز هلیوم بالن اینترنتی اربعین بازیابی می شود.  حسین صمیمی در بازدید از بالن مخابراتی اربعین حسینی در مرز مهران گفت: بالن مخابراتی – اینترنتی، الگوی موفقی از تعامل سازنده پژوهشگاه فضایی ایران، شرکت های دانش بنیان و […]

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: در چارچوب استفاده از آخرین دستاوردهای علمی شرکت‌های دانش بنیان در کشور، گاز هلیوم بالن اینترنتی اربعین بازیابی می شود.

 حسین صمیمی در بازدید از بالن مخابراتی اربعین حسینی در مرز مهران گفت: بالن مخابراتی – اینترنتی، الگوی موفقی از تعامل سازنده پژوهشگاه فضایی ایران، شرکت های دانش بنیان و اپراتورهای بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: در توسعه این بالن تعامل بسیار خوبی با شرکت های دانش بنیان و اپراتورهای بخش خصوصی انجام گرفته و از سوی دیگر همکاری‌های ارزشمند اداره مخابرات، اداره کل ICT و اداره کل زیرساخت به عمل آمده که باعث شده تا اجرای پروژه با سرعت خوبی انجام شود.

صمیمی با اشاره به اینکه پژوهشگاه فضایی ایران، فضای کاری مناسبی برای حضور شرکت‌های دانش بنیان در عرصه عملیاتی ایجاد کرده است، افزود: این امر زمینه را برای ظهور و بروز توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان و توسعه توانمندی‌های آن‌ها ایجاد کرده است.

وی گفت: در همین چارچوب استفاده از آخرین دستاوردهای علمی شرکت‌های دانش بنیان، در حوزه‌هایی چون بازیابی گاز هلیوم باعث اقتصادی شدن پروژه شده است.