گالری نور موزه ملی علم و فناوری افتتاح شد
گالری نور موزه ملی علم و فناوری افتتاح شد

هفتمین گالری موزه ملی علوم و فناوری با نام گالری نور با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم افتتاح شد.  هفتمین گالری موزه ملی علوم و فناوری تحت عنوان گالری نور با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم و رئیس ایکوم ایران افتتاح شد. گالری نور شامل بخش های «سیر تحول شناخت ماهیت نور از ابن هیثم […]

هفتمین گالری موزه ملی علوم و فناوری با نام گالری نور با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم افتتاح شد.

 هفتمین گالری موزه ملی علوم و فناوری تحت عنوان گالری نور با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم و رئیس ایکوم ایران افتتاح شد.

گالری نور شامل بخش های «سیر تحول شناخت ماهیت نور از ابن هیثم تا امروز»، «معرفی دانشمندان بزرگ ایرانی فعال در حوزه نور»، «قوانین حاکم بر شکست و بازتاب نور»، «معرفی قطعات اپتیکی (عدس ها، منشورها و … ) و امکان کار با آنها»، «بررسی جنبه های امواج الکترومغناطیس و خاصیت ذره نور»، «نمایش آیینه های خمیده و بی نهایت»، «تست کوررنگی» می شود.

پیش از این ۶ گالری با نام های مرکز علم، فناوری های بومی، ابزارهای نجومی کهن، ابزار جراحی، مورس تا موبایل و انرژی هسته ای راه اندازی شده است.

محمدی مسئول گالری نور در این افتتاحیه گفت: در گالری نور ۱۵ آزمایش با نور در معرض نمایش قرار می گیرد. این گالری در فضای ۷۵ متری ایجاد شده است.