گاه لبخند دیپلماتیک چاره ساز نیست.
گاه لبخند دیپلماتیک چاره ساز نیست.

هنوز حرفهای رهبری در خصوص برجام از خاطرات پاک نشده است. کلام و لحنی که عدم اعتماد به آمریکایی ها در خصوص فرجام برجام را در پی داشت. شاید ایشان بخاطر برخی از مسایل روز کشور که مهمترین آن امید دادن دولت تدبیر و امید به مردم بود، با برخی از موارد مطروحه در برجام […]

هنوز حرفهای رهبری در خصوص برجام از خاطرات پاک نشده است.
کلام و لحنی که عدم اعتماد به آمریکایی ها در خصوص فرجام برجام را در پی داشت.
شاید ایشان بخاطر برخی از مسایل روز کشور که مهمترین آن امید دادن دولت تدبیر و امید به مردم بود، با برخی از موارد مطروحه در برجام موافقت کردند.
اما همیشه نگرانی از عدم تعهد طرف آمریکایی را بدون هیچ مسامحه ای بیان نمودند.
ای کاش شرایطی پیش می آمد تا می گفتیم جناب آقای خامنه ای رهبر معظم  خدا را شکر که پیش بینی شما نسبت به اطمینان نکردن به آمریکای ها برعکس تصورتان شد، که قطعا خود ایشان هم آرزویی این چنین داشتند.
درست است که می گویند با یک گل بهار نمی آید، اما می شود اینجا گفت: مشت نمونه خروار هست.
این اقدام سنای آمریکا با رای ۹۹ درصدی فراتر از نمونه یک مشت خروار به حساب می آید.
هنوز یک ماه از اعتراف عالی ترین مقام اجرای آمریکا مبنی بر انجام تمامی تعهدات ایران نسبت به برجام نگذشته است که این سیاست دوگانه آمریکایی ها در قبال تعامل با ایران مجدد سندی بر تاریخ شد. تا این دیوار بی اعتمادی بین ایران و آمریکا بلندتر از قبل شود.
دوستانی که تصور می کنند رابطه با آمریکا یعنی پل رسیدن به بهشت کافیه علاوه بر این اقدام کوچک این روزها آمریکایی ها تاریخ ۱۰۰ سال اخیر کشورمان را مطالعه کنند تا متوجه شوند بیشترین لطمه های که ما خوردیم  از جانب چه کشوری  بوده است؟
وقتی می گوییم ۱۰۰ سال یعنی در هر دولت و هر نظامی که بر مسند حکومت بوده است.
به هر حال این فرصتی که با نام برجام ایران پیش رو آمریکا گذاشت به دست آمریکا در حال تباه شدن هست.
حالا همه چشم دوخته اند تا ببینند دولت روحانی چه پاسخی به دهن کجی سنای آمریکا می دهد.
فرای بازی های جناحی و تنور داغ کردن های آتی انتخاباتی بهتر است اولین پاسخ قاطع و محکم را وزارت امور خارجه دولت روحانی به گونه ای بدهد که در شان ملت بزرگ ایران باشد.
گاه لبخند دیپلماتیک چاره ساز نیست.

جواد منتظری