رد گزارش جدید حقوق بشری «اسما جهانگیر » توسط ایران
رد گزارش جدید حقوق بشری «اسما جهانگیر » توسط ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ، با رد گزارش جدید حقوق بشری «اسما جهانگیر »گفت : این گزارش را به رسمیت نمی شناسیم و معتقدیم رویکردهای سیاسی و گزینشی به تضعیف جایگاه و شان حقوق بشر در جهان می انجامد . بهرام قاسمی پیرامون انتشار  گزارش جدید خانم “اسما جهانگیر” گزارشگر  وضعیت حقوق بشر در […]

قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ، با رد گزارش جدید حقوق بشری «اسما جهانگیر »گفت : این گزارش را به رسمیت نمی شناسیم و معتقدیم رویکردهای سیاسی و گزینشی به تضعیف جایگاه و شان حقوق بشر در جهان می انجامد .

بهرام قاسمی پیرامون انتشار  گزارش جدید خانم “اسما جهانگیر” گزارشگر  وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که قرار است به نشست آتی کمیته سوم مجمع  عمومی ارائه شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران عمیقا اعتقاد دارد گزارشی که توسط این گزارشگرِ ویژه  تهیه شده  و  ماموریت  ایشان  بر پایه  قطعنامه ای مبتنی بر اهداف و اغراضِ کاملا  سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین بر عهده گرفته است، را به رسمیت نمی شناسد و  آن را کاملا مردود و غیر قابل قبول می داند.

این دیپلمات افزود: متاسفانه به رغم پاسخ های مکرر، مفصل و مستدل جمهوری اسلامی ایران به ادعاهای بی اساس مطرح شده، محتوایِ گزارش کماکان  مبتنی بر مجموعه ای از اطلاعاتِ نادرست و پیش داوری های ناصواب در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران و با استفاده از منابع غیر معتبر تهیه شده است که وجاهت و اعتبار گزارش را به صورت جدی خدشه دار می سازد؛ به نظر می رسد  متاسفانه  گزارشگر ویژه   چشم بر موارد متعددی از پیشرفت های حقوق بشری در ایران  فرو بسته است و همچنان با بکارگیری عباراتی مبهم و با اظهار نگرانی های بلاوجه بر اساس اطلاعات غیرموثق، سعی نموده تصویری  تاریک و یک سویه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم نماید ، و بی شک  این مسئله، اصل بی طرفی و  کار حرفه ای گزارشگر را تا حد  بسیاری  خدشه دار می سازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: معتقدیم بهره گیری از رویکردهای  سیاسی ، تکراری و گزینشی از سوی  اندکی از کشورها در حوزه حقوق بشر، بخصوص در برهه ای که  بصورت همزمان، جامعه جهانی شاهد نادیده انگاشتن  موارد نقض فاحش حقوق بشر و فجایع انسانی توسط گروه های تروریستی مورد حمایت آنها در کشورهایی مانند یمن، بحرین، میانمار و … هستیم، حاصلی جز تضعیف جایگاه و شان مقوله حقوق بشر در سطح جهان و رسوایی بیشتر مدعیان حقوق بشر در پی نخواهد داشت.