یک تغییر برای سهامداران بورسی جهت حضور در مجامع
یک تغییر برای سهامداران بورسی جهت حضور در مجامع
یک حقوقدان بازار سرمایه از اعمال یک تغییر برای سهامداران حقیقی و حقوقی جهت حضور در مجامع خبر داد.

به گزارش صبح اقتصاد یک حقوقدان بازار سرمایه از اعمال یک تغییر برای سهامداران حقیقی و حقوقی جهت حضور در مجامع خبر داد.

حمید اسدی در گفت و گو با ایسنا  درمورد شرایط حضورسهامداران حقیقی و حقوقی در مجامع توضیح داد: سهامدار حقیقی  در مجامع به دو روش میتواند حضور پیدا کند. نخست آنکه شخصا حضور پیدا کند و یا اینکه فردی را به عنوان وکیل یا نماینده قانونی جهت حضور در مجمع و اعمال حق رای معرفی کند. سهام داران حقوقی نیز یک شخص را به عنوان نماینده شخص حقوقی جهت  حضور در  مجمع معرفی میکنند و فرد با نامه نمایندگی میتواند در مجمع حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: چالشی که وجود دارد این است که در لایحه اصلاحی قانون تجارت به صورت کلی به وکیل قانونی اشاره شده و قانونگذار از واژه وکیل سهامدار استفاده کرده است که این وکالت به دو طریق صادر می شود. گاهی یک شخص از سهامدار حقیقی وکالت نامه عادی دارد. مانند اشخاصی که باهم یک برگه وکالت را تنظیم میکنند و سهامدار حقیقی به یک نفر جهت حضور در مجمع وکالت میدهد. این وکالت بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و یا مراجع قانونی است.

اسدی افزود: نوع دوم وکالت نامه رسمی است. به این صورت که سهامدار و وکیل با یکدیگر به دفتر اسناد رسمی مراجعه میکنند. در آنجا وکالت نامه را تنظیم و امضا میکنند و سهامدار به وکیل اختیار حضور در مجمع و اعمال حق رای را میدهد. از آنجایی که در قانون تجارت از واژه وکالت رسمی استفاده نشده بود، سهام داران میتوانستند وکالت عادی هم بدهند و این گاهی باعث ایجاد اختلاف بین سهامداران در مجمع میشد اما امسال با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان بورس سهام داران فقط با وکالت نامه رسمی میتوانند شخصی را به عنوان وکیل خود جهت حضور در مجمع معرفی کنند که این موضوع میتواند چالش های مجامع رو کاهش دهد.