۲میلیون شغل تا چهار سال آینده در حوزه صنعت ایجاد می شود
۲میلیون شغل تا چهار سال آینده در حوزه صنعت ایجاد می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت تلاش می کند تا چهار سال آینده چهار میلیون شغل در کشور ایجاد شود که از این میزان ۲میلیون شغل در حوزه صنعت و بر عهده وزارت صمت است

به گزارش صبح اقتصاد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت تلاش می کند تا چهار سال آینده چهار میلیون شغل در کشور ایجاد شود که از این میزان ۲میلیون شغل در حوزه صنعت و بر عهده وزارت صمت است.به گزارش ایرنا، سید رضا فاطمی امین دیروز جمعه در نشست شورای اداری شهرستان ایوان اظهار داشت: امسال به لحاظ اقتصادی سالی ویژه محسوب می شود و امیدواریم با تلاش و کمترین هزینه از این مشکل عبور کنیم.وی افزود: تحول در بخش اقتصادی از اولویت های مهم دولت سیزدهم است که باید با همدلی این امر مهم تقویت شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با تهیه سند همه برنامه ها، منابع مالی و عملکرد مدیران بر مبنای اجرای این برنامه  ارزیابی می شود که این موضوع طی هفته های آینده در پنج استان کشور از جمله ایلام آغاز می شود.فاطمی امین یادآور شد: مدیران استانی ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی استان ها را شناسایی و مشکلات قابل حل را پیگیری کنند.وی تاکید کرد: مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل شهرستان ایوان قابل حل و در این زمینه مانعی وجود ندارد.وزیر صمت با بیان اینکه بیکاری مشکل همه کشور است، اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده با تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام اشتغال چشمگیری ایجاد می شود.فاطمی امین اظهار کرد: کسری بودجه به سبب کمبود منابع و افزایش هزینه هاست که با برنامه ریزی می توان این موضوع  را نیز رفع کرد.وی تصریح کرد: همچنین با افزایش تولیدات و  توسعه بخش اقتصادی می توان عمران شهری شهرستان ایوان حل کرد زیرا بخشی از هزینه های تولیدات از محل ارزش افزوده این واحدها پرداخت می شود.