۲۵ درصد اعضای تعاونی‌ها را زنان تشکیل می‌دهند
۲۵ درصد اعضای تعاونی‌ها را زنان تشکیل می‌دهند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زنان تعاونگر خواست در قالب تشکیل تعاونی و با ارائه طرح‌های پیشنهادی خود از تسهیلات قابل توجهی که به طرح روستا تعاون اختصاص یافته استفاده کنند. سید حمید کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ با اشاره به سهم بالای زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور، اظهار […]

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زنان تعاونگر خواست در قالب تشکیل تعاونی و با ارائه طرح‌های پیشنهادی خود از تسهیلات قابل توجهی که به طرح روستا تعاون اختصاص یافته استفاده کنند.

سید حمید کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ با اشاره به سهم بالای زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: ١١ درصد تعاونی‌های کشور و ٢۵ درصد اعضای تعاونی‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰۰ تعاونی زنان در بخش کشاورزی، ۳۰۰۰ تعاونی زنان در بخش صنعت و ۳۵۰۰ تعاونی در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند و زنان به عنوان ظرفیت بزرگ اجتماعی، تقاضای بیشتری برای حضور و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی دارند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه زنان ۲۵ درصد اعضای تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند، گفت: بیکاری چالش بزرگ کشور است و بر همین اساس پرداختن به اشتغال زنان و توسعه و گسترش تعاونی‌های زنان امری ضروری است. هرچه تعاونی‌های زنان افزایش یابد جمعیتی را در خود جذب می‌کند. تعاونی‌ها ظرفیتی هستند که این جمعیت را جذب و سرمایه‌های خرد آنها را تجمیع می‌کند.

کلانتری در ادامه با اشاره به اجرای طرح روستا تعاون، گفت: در مرحله اول طرح، ایجاد ۱۰۰۰ تعاونی در ۱۰۰۰روستا پیش بینی شده و ۲۷۰ روستای در حال تاسیس یا در حال فعالیت نیز شکل گرفته است که انتظار داریم با ابلاغ اعتبارات طرح، زنان روستایی بتوانند از تسهیلات آن به نحو شایسته بهره‌برداری کنند.

معاون امور تعاونی‌های وزارت کار نرخ سود تسهیلات مذکور را برای انواع فعالیتهای تعاونی ۶ درصد اعلام کرد و گفت: همه زنان تعاونگر می‌توانند در قالب تعاونی و در قبال طرحی که پیشنهاد می‌دهند از تسهیلات قابل توجه و بدون محدودیتی که به طرح روستا تعاون اختصاص یافته استفاده کنند.

به گفته کلانتری، کارگروه اشتغال هر استان طرح‌های ارائه شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و بانکهای استانی نیز آنها را به تصویب می‌رسانند. هر شهر و استانی که فعالیت بیشتری در قالب طرح روستا تعاون داشته باشد می‌تواند از تسهیلات بیشتری بهره‌مند شود.