۲ سیاره سرکش کشف شدند
۲ سیاره سرکش کشف شدند

ستاره شناسان دانشگاه ورشو در لهستان موفق به شناسایی ۲ سیاره سرکش شده اند که بر خلاف سیارات موجود در جهان به دور هیچ ستاره ای نمی چرخند. به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از دیجیتال ترندز، هر دو سیاره شناسایی شده در کهکشان راه شیری قرار دارند و بدون آنکه هیچ […]

ستاره شناسان دانشگاه ورشو در لهستان موفق به شناسایی ۲ سیاره سرکش شده اند که بر خلاف سیارات موجود در جهان به دور هیچ ستاره ای نمی چرخند.

به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از دیجیتال ترندز، هر دو سیاره شناسایی شده در کهکشان راه شیری قرار دارند و بدون آنکه هیچ ستاره ای بر آنها نور بتاباند در فضا غوطه ور هستند.

از سال ها قبل بحث های مفصلی در میان محافل ستاره شناسی در جریان بوده تا مشخص شود آیا تمامی سیارات موجود در جهان به دور ستاره هایی خاص می چرخند یا سیاراتی مستقل و سرکش هم در دنیا وجود دارند.

شناسایی سیاره های سرکش با توجه به اینکه هیچ نوری توسط ستاره های مختلف بر آنها تابانده نمی شود کار دشواری است، اما با استفاده از روشی موسوم به میکرولنزیگ گرانشی می توان سیاره های سرکش را در زمانی که آنها مابین یک ستاره دوردست و زمین قرار می گیرند، تشخیص داد.

زمانی که چنین حادثه ای رخ می دهد، سیاره سرکش مانند یک لنز عمل می کند و با ایجاد اعوجاج نوری شناسایی خود را ممکن می کند. مشاهده این پدیده از زمین به معنای قرار گرفتن یک توده بزرگ مانند یک سیاره بر سر راه عبور نور ستاره است و ابعاد سیاره را نیز با توجه به میزان اعوجاج نور می توان تشخیص داد.

دو سیاره شناسایی شده OGLE-۲۰۱۷-BLG-۰۵۶۰  و  OGLE-۲۰۱۲-BLG-۱۳۲۳ نام دارند و از نظر ابعاد مابین سیاره های زمین و نپتون قرار می گیرند. هنوز مشخص نیست این دو سیاره چقدر از زمین فاصله دارند.