۳۵ سامانه الکترونیکی حقوق شهروندی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها فعال شد
۳۵ سامانه الکترونیکی حقوق شهروندی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها فعال شد
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه گفت: ۳۵ سامانه الکترونیکی حقوق شهروندی با نام اختصاری (شهراه) در ادارات راه و شهرسازی سطح کشور در حال فعالیت است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علی‌بخش رستمی صبح امروز در ششمین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی در استان گلستان اظهارداشت: سامانه شهراه براساس قانون مدیریت اداری و سیستمی برای افزایش ارتباطات شهروندان با وزارت راه و شهرسازی از طریق درگاه الکترونیکی فعال شده است‌.

وی وزارت راه و شهرسازی را یک دستگاه گسترده دولتی دانست و افزود: وزارتخانه متبوع در ۱۳ حوزه فعالیت و دارای نقش اساسی در توسعه کشور و رفاءآسایش شهروندان ایفاد می‌کند و از این جهت ارتباط دوسویه مسئولین وزراتخانه و خدمات گیرندگان بسیار مهم است.

وی اجرای حقوق شهروندی و میز خدمت و ارائه خدمات به مردم درادارت دولتی به خصوص راه و شهرسازی استان‌ها را از دیگر برنامه‌های جدی دولت برای ارتباط دوسویه و کوتاه شدن زمان پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع دانست.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: شهروندان با مراجعه به سامانه “شهراه” به آدرس  shahrah.mrud.ir می‌توانند خدمت مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند و در یک زمان مشخص به درخواست آنها پاسخ داده میشود.

رستمی ادامه داد: بازرسی و نظارت بر دیگر امور در این حوزه به صورت مستمر انجام می‌گیرد.

  • منبع خبر : تسنیم