۹۰ درصد جرائم کشور مربوط به سرقت است
۹۰ درصد جرائم کشور مربوط به سرقت است
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کل کشور اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد جرائم در کشور مربوط به بحث سرقت است.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کل کشور اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد جرائم در کشور مربوط به بحث سرقت است.

به گزارش صبح اقتصاد، سردار محمد قنبری با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی پلیس آگاهی کشف جرم است، گفت: معتقدم که پلیس آگاهی تهران بزرگ در راس دیگر پلیس‌های آگاهی در استان‌هاست و به نوعی الگوی دیگر پلیس‌های آگاهی در کشور محسوب می‌شود.

رییس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه امروز اشرافیت مجموعه پلیس آگاهی بر مجرمان، قابل توجه است، گفت: به جرات می‌گویم که امروز اکثر تحرکات، اقدامات و برنامه‌های مجرمان را تحت کنترل داریم. این موضوع مجرمان را از ارتکاب جرائمی که در تدارکش هستند، باز می‌دارد.

وی ادامه داد: در پلیس آگاهی بیش از ۹۰ درصد جرائم جنایی را در فاصله‌ای کوتاه از وقوع و حتی کمتر از یک ماه توانستیم کشف کنیم که این قابل توجه است.

قنبری تصریح کرد: امروز باید بگویم که در کشورمان جرم مهم و پیچیده کشف نشده‌ای که مردم را آزار دهد خیلی کم داریم و شاید حتی بتوان گفت که چنین جرائمی نداریم.

سرقت؛ ۹۰ درصد جرایم کشور

رییس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه امروز جغرافیای جرم به شدت مورد کنترل پلیس آگاهی است، اظهارکرد: تخصصی‌ترین پلیس در فراجا، پلیس آگاهی است.

وی به موضوع سرقت نیز اشاره کرد و گفت: حدود۹۰ درصد جرائم در کشور را بحث سرقت به خود اختصاص داده است.

پرسنل پلیس آگاهی دارای رتبه «کارآگاهی» می‌شوند

رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در مجموعه رؤسای پلیس آگاهی کشور ما امروز فردی را نداریم که فاقد تخصص کارآگاهی باشد و تمام آن‌ها حائز یک رتبه تخصصی در حوزه کارآگاهی هستند البته استراتژی ما این است که تمام پرسنل پلیس آگاهی دارای رتبه «کارآگاهی» شوند.

وی افزود: بنایمان تقویت پلیس آگاهی است. امروز خانم‌های کارآگاه ما فعالند و در جرائم مرتبط با زنان از آنها استفاده می‌شود.

قنبری همچنین بر ضرورت کاهش فاصله وقوع تا کشف جرم تاکید کرد وگفت: اگر فاصله وقوع تا کشف افزایش پیدا کند، احساس ناامنی هم بیشتر می‌شود.