آخرین مهلت تقاضای تسویه بدهی بانکی
آخرین مهلت تقاضای تسویه بدهی بانکی
امروز، آخرین مهلت مشمولان قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور برای ارائه درخواست تسویه بدهی است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد در پی شیوع ویروس کرونا یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی این بود که مواعد مقرر در قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را به منظور امکان فرصت برای مشمولان این قانون تمدید کرد. “آخرین مهلت تقاضای تسویه بدهی بانکی”

براین اساس، مهلت درنظر گرفته شده برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته بودند از این قانون استفاده کنند، برای تسلیم درخواست خود به موسسات اعتباری تا پایان امروز است.

همچنین‌، مهلت موسسات اعتباری برای محاسبه مانده بدهی مشتری طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا بهمن ماه سال جاری خواهد بود.

علاوه براین، مهلت تعیین شده برای مشمولان برای تسویه نقدی مانده بدهی نیز تا پایان اسفند سال جاری تمدید شده است.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی اوایل اسفند سال گذشته طی بخشنامه‌ای قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» معروف به «قانون حذف ربح مرکب» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که طبق آن در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده خواهد بود.
از سوی دیگر، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیـه جـرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.”آخرین مهلت تقاضای تسویه بدهی بانکی
علاوه براین، سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی، به ترتیب ۵۰۰ میلیون و دو میلیارد تومان تعیین می‌شود.
همچنین، براساس این قانون پیش از این، تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون باید حداکثر تا پایان اسـفندماه ۱۳۹۸ درخواست خود را به بانک‌ها یا موسسات اعتباری موردنظر ارائه می‌کردند اما در حال حاضر اخیر و آخرین مهلت مشمولان برای ارائه درخواست تسویه بدهی بانکی به موسسات اعتباری یا بانک‌ها است.
  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین