“آزمایشگاه گمرک منطقه ای”  سازمان جهانی گمرک (WCO) در ازبکستان افتتاح شد
“آزمایشگاه گمرک منطقه ای”  سازمان جهانی گمرک (WCO) در ازبکستان افتتاح شد
دکتر کونیو میکوریا دبیر کل سازمان جهانی گمرک (WCO) در تاریخ 24 الی 26 نوامبر 2021 از ازبکستان، بازدید نمود و مورد استقبال شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان قرار گرفت.

“آزمایشگاه گمرک منطقه ای” سازمان جهانی گمرک (WCO) در ازبکستان افتتاح شد

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد در این دیدار، رئیس جمهور ازبکستان، شوکت میرضیایف و دبیر کل سازمان جهانی گمرک کونیو میکوریا، در مورد مسائل مربوط به گسترش بیشتر زمینه های همکاری دوجانبه سودمند گفتگو کردند.

رئیس جمهور ازبکستان در این نشست، به موضوعات همکاری در زمینه بهبود و افزایش کارایی فعالیت های کمیته دولتی گمرک ازبکستان توجه ویژه ای داشت.

اهمیت اجرای رویدادها و پروژه های مشترک در زمینه دیجیتال سازی، معرفی استانداردهای پیشرفته بین المللی، نوسازی پست های گمرکی بر اساس استفاده از سیستم های هوشمند، بهبود چارچوب نظارتی در زمینه مبارزه با فساد، قاچاق و تخلفات گمرکی، آموزش متخصصان و سایر زمینه ها نیز مورد تاکید قرار گرفت.

لزوم تعامل نزدیک در موضوعات مربوط به ورود زودهنگام ازبکستان به سازمان تجارت جهانی (WCO) نیز مورد توجه قرار گرفت.

طبق نتایج این نشست، توافق شد که “نقشه راه” جدید برای گسترش مشارکت عملی بین ازبکستان و سازمان جهانی گمرک  به تصویب برسد.

لازم به ذکر است که جهت بهبود امور گمرکی در سال های اخیر اصلاحات گسترده ای به ابتکار شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در این زمینه انجام شده است.

ازبکستان از سال ۱۹۹۲ عضو سازمان جهانی گمرک می باشد. در سال های اخیر، تعاملات با این سازمان افزایش یافته است.

در سال ۲۰۱۹، “نقشه راه” همکاری به تصویب رسید و در سال ۲۰۲۰ ازبکستان به اسناد شناخته شده بین المللی در زمینه تجارت خارجی مانند “کنوانسیون کیوتو در مورد ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی” و “کنوانسیون استانبول در مورد واردات موقت” که منجر به افزایش بیشتر جذب  سرمایه گذاری خارجی در کشور می گردد، ملحق شد.

با مساعدت این سازمان از ژانویه سال ۲۰۲۰، سیستم خودکار «تک پنجره ای» معرفی و  مرکزی برای هماهنگی کنترل گمرک ایجاد شده است.

کمیته دولتی گمرک ازبکستان  در برنامه تحقیقاتی ساختار بین المللی سازمان جهانی گمرک (WCO)، معتبر است.

اقداماتی جهت بهبود صلاحیت های مقامات گمرکی در ازبکستان، ارائه می گردد. طی چند سال گذشته، بیش از ۲۰۰ کارمند گمرک ازبکستان در دوره های آموزشی کوتاه مدت این سازمان شرکت کرده اند.

علاوه بر این، دکتر کونیو میکوریا دبیر کل سازمان جهانی گمرک (WCO) هنگام بازدید از  تاشکند، در رویداد کمیته دولتی گمرک ازبکستان که به منظور اعطای عنوان “آزمایشگاه گمرک منطقه ای” که  از طرف سازمان جهانی گمرک  اختصاص داشت، شرکت نمود.

نماینده بانک جهانی در ازبکستان رائول فلیکس یونکار واریلا، نمایندگان آزمایشگاه های گمرکی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان و روسیه نیز در این مراسم حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این مراسم شاهد امضای سند تاریخی یعنی تفاهم نامه همکاری بودند که یکی از وظایف مهم و برنامه ریزی شده «نقشه راه» می باشد.

آزمایشگاه مرکزی کمیته دولتی گمرک ازبکستان مجهز به تجهیزات تکنولوژیکی مدرن با دقت بالا از تولید کنندگان پیشرو است. کلیه اتاق ها مطابق با استانداردهای سازمان جهانی گمرک طراحی و ساخته شده است.

عنوان “آزمایشگاه گمرکی منطقه ای” ازبکستان، موجب ارائه مشاوره و توصیه به گمرک های منطقه در تهیه بررسی های تحقیقاتی و تحلیلی با همکاری آزمایشگاه های گمرکی کشورهای منطقه و همچنین انجام مشاوره و جلسات آموزشی برای متخصصان خود، ایجاد بستری برای شرکت در کنفرانس ها، انجمن ها، مشاوره ها، سمینارها، سمپوزیوم ها، میزگردها و سایر رویدادهای سازماندهی شده توسط سازمان جهانی گمرک و آزمایشگاه های گمرک منطقه ای و سایر اعضای سازمان می گردد.

لازم به ذکر است که توجه ویژه به اجرای قوانین و استانداردهای بین المللی به منظور بهبود بیشتر اداره گمرک معطوف شده است و همچنین اصلاحات انجام شده در این زمینه منجر به تقویت ثبات اقتصادی ازبکستان، افزایش پتانسیل سرمایه گذاری، ایجاد فضای کسب و کار مطلوب برای شرکت کنندگان در فعالیت های اقتصادی خارجی و تضمین شفافیت و کارایی مقامات گمرکی نیز خواهد شد.