آمریکا بهم ریخت، ایران متهم شد
آمریکا بهم ریخت، ایران متهم شد
خشونت ذاتی اف بی ای و پلیس در آمریکا علیه سیاه پوستان تازگی ندارد. اما اینکه مردم به چنین خشونتی واکنش ملی و سراسری بدهند حتما پر از تازگی های قابل تحلیل است

آمریکا بهم ریخت، ایران متهم شد

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد ,خشونت ذاتی اف بی ای و پلیس در آمریکا علیه سیاه پوستان تازگی ندارد. اما اینکه مردم به چنین خشونتی واکنش ملی و سراسری بدهند حتما پر از تازگی های قابل تحلیل است. ظرف یک هفته ای که از جنایت پلیس آمریکا علیه یک شخص سیاهپوست و منجر شدن این وحشی گری به قتل مرد سیاه پوست شد تقریبا ۸۰ درصد آمریکا از سیه پوست و سفید پوست به خیابانها ریخته و هم پرچم آمریکا را آتش زدند و هم چند شهر را به آتش کشیدند. مینیاپولیس شاخصه اصلی این جرقه برای شروع اعتراضات بود. اینکه یک نفر سیاه پوست توسط یک نفر پلیس سفید پوست اقدامی کرده و منجر به قتل شده باشد، فقط میتواند یک جرقه کوچک به انبار باروتی بوده باشد که تبعیض و سرمایه داری در دست بدست هم دادن ، ایجادش کرده باشند. در جریان بروز کرونا فقر واقعی مردم آمریکا بروز یافت مردمی که حتی یک وعده غذا هم پس انداز نداشتند. و برای یک وعده غذا صف های چند کیلومتری تشکیل دادند و با این صفها نشان دادند چهره واقعی آمریکا چگونه میتواند بروز و ظهور کرده و حیثیت و آبرویی برای مهد بدروغ آزادی باقی نگذارد. جالب ترین وجه این اتفاقات در آمریکا وقتی به چشم آمد که آمریکا در مقابل مردم تسلیم شد. دونالد ترامپ همان تهمتی را به مردم زد که شاه ایران به مردم در سال ۵۶ و ۵۷ میزد و ایشان را چپی یا کمونسیت میخواند. تظاهر کنندگان در مقابل کاخ سفید آواز حسینی بودن و الهام بخشی از امام خمینی را سرداده بودند.و در بیان و سروده ها از مقام عظمای ولایت در ایران نام برده و بدین وسیله کاخ نشینان را عصبی تر کرده بودند . همین امر موجب شد تلویزیون های دولتی در آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این اعتراضات متهم کنند.  اینکه چرا و چگونه مقامات آمریکا، ایران را به دست داشتن در اعتراضات مردم خود  علیه نژادپرستی  و سرمایه داری درآمریکا متهم کرده اند، خود محل بحث و تفسیر های جالبی است. در طول دوران  ۵۰ ساله جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و جهان غرب هیچ گاه زمینه بروز نارضایتی در آمریکا به این حد انفجار نرسید که مردم به خیابانها ریخته علیه کیان آمریکا تظاهرات نموده و شهر ها را به آتش بکشانند. و از این گذشته صدای رسمی کشور آمریکا مقامات کرملین را موجب این اقدامات بدانند اما انقلاب اسلامی مشاعر ترامپ و بقیه کاخ نشینان کاخ سفید را آن چنان بهم ریخته که امروز جهان شاهد واقعیتی است که بعد از ۴۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، در جهان ظهور و بروز می نماید و آن تاثیر اقتدار و هوشمندی مردم مسلمان و نشئه روح انگیز اسلام متاثر از ندای امام خمینی روحی و ارواح له الفداه است.  فارغ از صحت و سقم این ادعا که ایران در ایجاد اجتماعات و بروز اعتراضات و برداشته شدن نقاب تظاهر از چهره آمریکای امروز و دیروز چه نقش دارد یا داشته است، باید گفت این اتهام فی نفسه اعتراف  بدون برگشتی است که مقامات آمریکایی به نفوذ و سیطره به قدرت ایران در جهان میکنند. فی الواقع باید گفت ایران بدون اینکه برای کسی در آمریکا هزینه کند با صدور تفکر ظلم ستیزی ، ملتها را همراه خود نموده است و از این جهت بله مقامات آمریکایی این اعتراف بحق را بجا میکنند.اما مهمتر از این اعتراف تاثیر این اعتراف است که بیان میکند ایران امروز در کجای اقتدار جهان به کرسی نشسته و جهان چه تاثیری از حضور و دوام انقلاب دریافت نموده است؟  این ایران همان ایرانی است که ۴۲ سال قبل یعنی در زمان سلطنت نوکر بی بدیل آمریکا در منطقه ، قبل از بروز و ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی ، شاهنشاه قدر قدرت آن توسط سفیر انگلیس تبعید می شد و نخست وزیرش با حضور یک افسر اطلاعاتی آمریکا با یک چمدان دلار از مقام خود عزل و حتی بازداشت می شد؛ امروز در سایه تفکر و حرکت انقلابی به جایی رسیده است که آمریکائیان صهیونیست با نشان دادن ضعف و پوشالی بودن خود چنین اتهامی بی اساس و البته با تاثیر را متوجه ایران میکنند. امروز دنیا ایران اسلامی را به عنوان یک ابرقدرت پایدار با تفکر محوری مقاومت در مقابل ظلم و زور و با نیت تحقق عدالت جهانی مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه پذیرفته است هر چند هنوز  تلاشهای آخر خود را برای مبارزه با قدرتمند شدن اقتصادی ایران هم متوقف نکرده اند اما ایران بدون کوچکترین تامل و توقفی مسیر خود را طی کرده و در حال اعمال نظر جهان شمول عدالت در جهان پیشتاز است. نوید بیداری مردم آمریکا در مثال رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت ایت الله العظمی الامام خامنه ای در تمثیل فرو رفت امریکا همانند کشتی تایتانیک خود نشان از رابطه قلبی مردم ستمدیده در غرب با قلب اکنده از عشق به مستضعفین در رهبران دینی ماست. بدون تردید اسلام جهان را از ظلم و بیداد جهانخواران خواهد رهانید و این حکم بلا منازع و محتوم خدای متعال در قرآن است. والسلام

حمیدرضا نقاشیان حمید رضا نقاشیان

  • منبع خبر : صبح اقتصاد