اختلاف ۲ هزار تومانی قیمت دلار رسمی و دلار آزاد
اختلاف ۲ هزار تومانی قیمت دلار رسمی و دلار آزاد
همزمان با افزایش نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی ، فاصله نرخ رسمی و آزاد دلار از 2 هزار تومان گذشت.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد همزمان با افزایش نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی ، فاصله نرخ رسمی و آزاد دلار از ۲ هزار تومان گذشت.”اختلاف ۲ هزار تومانی قیمت دلار رسمی و دلار آزاد”

بانک مرکزی در آغاز مبادلات روز یکشنبه بازار ارز، نرخ عرضه دلار آمریکا را در شبکه رسمی صرافی‌های تحت نظارت خود، ۱۵۰ تومان دیگر بالا برد و به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان رساند. در پی این اقدام، شیب صعود قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران افزایش یافت؛ به طوری که این نرخ ظهر یکشنبه تا ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان صعود کرد ولی سپس در محدوده ۲۴ هزار و ۷۵۰ تا ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان نوسان کرد.

بدین ترتیب در جریان مبادلات روز یکشنبه بازار آزاد ارز تهران نرخ فروش دلار در مقایسه با روز کاری نخست هفته بیش از ۱۰۰ تومان افزایش یافت. این رشد در مورد یورو به حدود ۲۰۰ تومان رسید.

در شرایطی که نرخ آزاد فروش هر یورو روز شنبه از ۲۹ هزار تومان فراتر رفته بود، این نرخ هر روز یکشنبه به ۲۹ هزار و ۴۵۰ تومان رسید اما سپس در دامنه ۲۹ هزار و ۲۰۰ تا ۲۹ هزار و ۳۰۰ بالا و پایین شد. این در حالی بود که بانک مرکزی نرخ رسمی عرضه هر یورو را روز یکشنبه ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کرده بود.

در شرایطی که نرخ آزاد فروش هر یورو روز شنبه از ۲۹ هزار تومان فراتر رفته بود، این نرخ هر روز یکشنبه به ۲۹ هزار و ۴۵۰ تومان رسید اما سپس در دامنه ۲۹ هزار و ۲۰۰ تا ۲۹ هزار و ۳۰۰ بالا و پایین شد. این در حالی بود که بانک مرکزی نرخ رسمی عرضه هر یورو را روز یکشنبه ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کرده بود.

صعود نرخ آزاد ارز در بازار تهران در حالی ادامه دارد که طی معاملات عمده ارز و حواله‌های ارزی در سامانه نیما نرخ کشف شده دلار در مبادلات روز شنبه به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک شده و بهای کشف شده یورو از ۲۶ هزار و ۱۰۰ تومان فراتر رفته بود.”اختلاف ۲ هزار تومانی قیمت دلار رسمی و دلار آزاد”

با توجه به این که عمده ارز حاصل از صادرات با هدف کشف قیمت در سامانه نیما و تحت مقررات بانک مرکزی عرضه و معامله می‌شود، فعالان بازار ارز رشد نرخ‌ها در این سامانه را نشانه‌ای برای افزایش قیمت‌ رسمی و آزاد ارز می‌دانند.

  • منبع خبر : ایران جیب