افزایش ورودی پرونده‌هابه دادسرای انتظامی قضات
افزایش ورودی پرونده‌هابه دادسرای انتظامی قضات

در سال ۹۶ نسبت به بازه زمانی سال قبل ورودی پرونده‌ها به دادسرای انتظامی قضات افزایش پیدا کرده است. در بررسی۶ ساله توصیه های رهبر انقلاب در دیدارهای خود با مسئولان عالی قضایی همواره به چند نکته کلیدی از جمله تاکید بر رعایت حقوق مردم، استقلال دستگاه قضایی و برخورد قاطعانه تاکید شده است. به […]

در سال ۹۶ نسبت به بازه زمانی سال قبل ورودی پرونده‌ها به دادسرای انتظامی قضات افزایش پیدا کرده است.

در بررسی۶ ساله توصیه های رهبر انقلاب در دیدارهای خود با مسئولان عالی قضایی همواره به چند نکته کلیدی از جمله تاکید بر رعایت حقوق مردم، استقلال دستگاه قضایی و برخورد قاطعانه تاکید شده است. به طوری که ایشان صراحتا در سال ۹۱ بر ارتقای قوه قضائیه، بازداشت های موقت و عدالت قضایی، سال ۹۲ بر سلامت و کارآمدی، رسیدن به قوه قضائیه اسلامی، سال ۹۳ تعیین ۶ اولویت برای دستگاه قضا، سال ۹۴ توجه به فساد دستگاه قضا، سال ۹۵ و باز هم تاکید بر سلامت دستگاه قضایی و سال گذشته خطاب به مسئولان عالی قضایی فرمودند: «قوه‌ی قضائیه را از درون اصلاح کنید».

در سخنان رهبر انقلاب به مسائل بسیار مهمی از مسائل داخلی قوه قضائیه تا مسائل فراقوه ای تاکید شده است اما مهم ترین مسئله ای که در ۱۰ سال اخیر برای کشور بسیار مهم است، مسئله مبارزه با فساد است. در وهله اول قوه قضائیه به عنوان نهاد برخورد کننده با فساد باید خود عاری از هرگونه تخلف و فسادی باشد تا بتواند همانطور که رهبری هم اشاره کردند با دستمال تمیز شیشه را پاک کنند.پیرو تاکیدات رهبری، نظارت هاو بازرسی ها در دستگاه چند سالی است که افزایش پیدا کرده است به طوری که هفته گذشته آملی لاریجانی در بیان گزارش عملکرد قوه قضائیه در دیدار با مقام معظم رهبری اعلام کرد: در روند برخورد با فساد در درون دستگاه قضایی، در سال گذشته ۱۶۷ نفر از قضات تعلیق یا سلب صلاحیت شدند وهمچنین در ۴۶۵ مورد نیز برخورد صورت گرفته است.

افزایش ۱۱ درصدی پرونده ها به دادسرای انتظامی قضات

یکی از نهادیی که مرتبط با تخلفات قضات فعالیت دارد، دادسرای انتظامی قضات است. رئیس قوه قضائیه در رابطه با عملکرد این نهاد قضایی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ در رابطه با عملکرد دادسرای انتظامی قضات، گفت: شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها معادل ۱۱.۸ درصد به دادسرا بودیم.

با توجه به افزایش ورودی پرونده‌ها، شاهد افزایش مانده پرونده‌ها معادل ۱۶.۵ درصد بودیم. با این حال با توجه به تشدید نظارت‌ها و بازرسی، در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بازرسی‌های دوره‌ای و منظم از عملکرد قضات معادل ۷۲ درصد گزارش شده است.

در رابطه با عملکرد دادسرای انتظامی قضات باید گفت ورودی پرونده‌ها در اینجا افزایش یافته است که این مسئله موجب افزایش مانده پرونده‌ها شده است؛ با این وجود افزایش چشمگیر بازرسی‌های منظم و دوره‌ای، نشان از افزایش کمیّت و کیفیت کار دارد.

کاهش پرونده ها در دادگاه عالی انتظامی قضات

طبق اعلام عملکرد قوه قضائیه در سال گذشته، همچنین در رابطه با دادگاه عالی انتظامی قضات در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش وارده معادل ۳۵ درصد و کاهش مانده معادل ۷.۵۹ درصد گزارش شده است. اگرچه افزایش ورودی معنادار نبوده و کمتر از نیم درصد است، اما کاهش موجودی پرونده‌ها نزدیک به ۸ درصد بوده که معنادار و قابل توجه است.

در رابطه با دادستانی کل کشور هم افزایش پاسخ به ابهامات دادسرا ۳۲ درصد، رشد پرونده‌های وارده ۲۱ درصد، رشد پرونده‌های مختومه ۱۶ درصد در سال گذشته بوده است.

در رابطه با دیوان عالی هم افزایش وارده پرونده‌ها معادل ۱۰.۱۴ درصد گزارش شده است. افزایش مانده پرونده‌ها معادل ۰.۴ درصد بوده است. بنابراین باید گفت به مانده پرونده‌ها اضافه شده است. همچنین در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ افزایش ورودی دادگاه‌های تجدیدنظر استان پنج و هشت دهم درصد، افزایش ورودی دادگاه‌های کیفری یک معادل ۹.۴ درصد، افزایش ورودی دادگاه‌های عمومی معادل سه درصد و افزایش ورودی دادگاه‌های انقلاب کمتر از نیم درصد بوده است.

همچنین افزایش ورودی اجرای احکام مدنی ۵.۶ درصد، افزایش ورودی اجرای احکام کیفری ۱۲ درصد، افزایش ورودی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۵.۷ درصد و افزایش ورودی شوراهای حل اختلاف ۳.۳ درصد بوده است.