انتشار اینفوگرافیک مانی کارت ملت
انتشار اینفوگرافیک مانی کارت ملت
اینفوگرافیک بانک ملت ویژگی های این کارت اعتباری را به صورت خلاصه در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد و به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، این اینفوگرافیک که به سفارش اداره کل بانکداری شخصی و توسعه محصول و از سوی روابط عمومی بانک طراحی شده است، ویژگی های این کارت اعتباری را به صورت خلاصه در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

مانی کارت ملت یک کارت اعتباری تجدیدپذیر و قابل اختصاص به آن دسته از  اشخاص حقیقی است که توانایی بازپرداخت صورتحساب کارت اعتباری خود در هر ماه به صورت یکجا را دارند.