اوراق مسکن چند؟
اوراق مسکن چند؟
بر اساس آخرین قیمت اوراق مسکن، متاهل های تهرانی برای این اوراق باید ۲۵ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان و مجردهای تهرانی نیز باید ۱۴ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان پرداخت کنند.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد تسه (اوراق) فروردین سال گذشته ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان و تسه اردیبهشت و خرداد سال گذشته نیز حدود ۵۲ هزار تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در تیر با قیمت ۵۶ هزار و ۲۰۰تومان، در مرداد با قیمت ۵۱ هزار تومان و در شهریور با قیمت ۵۴ هزار و ۵۹۹ تومان داد و ستد می شود.”اوراق مسکن چند؟”

قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نیز ۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان، ۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان و ۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان بوده و هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در دی، بهمن و اسفند سال گذشته نیز با قیمت‌های ۵۴ هزار تومان، ۵۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ۵۳ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

قیمت تسه از فروردین تا آبان سال جاری

تسه فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب ۵۳ هزار  و ۵۰۰ تومان، ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان و ۵۲ هزار و  ۸۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر با قیمت ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان و در شهریور با قیمت ۵۳ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

این اوراق در مهرماه ۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان، در آبان ماه ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان و در آذرماه ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت داشته اند. این گزارش نیز بر اساس قیمت تسه در آذرماه نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی

بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود؛ بنابراین برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومانی برابر با ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق  به مبلغ چهار میلیون و ۲۰۸ هزار تومان خریداری کنند، رقم آن به ۱۴ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان می رسد.”اوراق مسکن چند؟”

زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان می شود که همراه با چهار میلیون و ۲۰۸ هزار تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۲۵ میلیون و ۲۴۸هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هشت میلیون و ۴۱۶ هزار تومان است. این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن شش میلیون و ۳۱۲ هزار تومان می شود.”اوراق مسکن چند؟”

  • منبع خبر : ایسنا