اکبر ترکان دولت را دیالیز کرد
اکبر ترکان دولت را دیالیز کرد

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد اکبر ترکان از به اصطلاح مدیران موروثی انقلاب است که  از دولت میرحسین موسوی تا دولت حسن روحانی همیشه منصب داشته؛ از وزیر گرفته تا استاندار و مشاور و غیره … و همیشه هم به بیماری و نارسایی و درد کلیه مبتلا بوده و نیاز به هفته ای ۳ […]

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد اکبر ترکان از به اصطلاح مدیران موروثی انقلاب است که  از دولت میرحسین موسوی تا دولت حسن روحانی همیشه منصب داشته؛ از وزیر گرفته تا استاندار و مشاور و غیره … و همیشه هم به بیماری و نارسایی و درد کلیه مبتلا بوده و نیاز به هفته ای ۳ بار دیالیز داشته است لذا در جریان انجام دادن دیالیز تبحر شگفت انگیزی دارد. او اخیرا در برنامه تلویزیونی میدان انقلاب دوره ۶ ساله دولت روحانی را به سه دوره تقسیم نموده و این ۳ دوره را به عناوین بسیار بامسمایی آراسته است. مشاور عالی سابق رئیس جمهور  طبق دسته بندی صورت گرفته، از ۶  سال ریاست جمهوری آقای روحانی، ۲ سال اول یعنی از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ را با عنوان سالهای «امضای برجام» یاد نموده که بنظر میرسد به ایشان باید گفت الحق همینطور بوده است و به عبارتی ۲ سال ریاست جمهوری و وزارتخانه ها دست روی دست گذاشته منتظر انجام مذاکرات شده بودند و تقریبا میتوان گفت قدم از قدم برنداشتند تا تکلیف مذاکرات برجامی روشن شود؛ گویی منتظر بودند این اتفاق سرنوشت وزارت خانه هایشان را تغییر داده و بهشت برین را برای ایشان به ارمغان آورد. اکبر ترکان مشاور عالی سابق رئیس جمهور دو سال از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را هم با نام و عنوان با مسمای «اجرای برجام» یاد کرده  که باید گفت به سفر شرکتهای اروپایی و ژاپنی به تهران و نشست و برخاست های با اتاق بازرگانی و تهیه یادداشت تفاهم هایی که به لعنت سگ هم نیارزیدند گذشت و قرارهای سرمایه گذاری که وعده و وعید آن در این پروتکل های الکی گذاشته شد با آمدن ترامپ بر سر قدرت به مثابه دودی به هوا رفت و کمترین نصیبی برای همپالکی های «حاج امین الضرب  فراماسون» باقی نگذاشت. جالب ترین بخش وجه تسمیه اکبر ترکان در ۲ سال سوم یعنی از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با مسماتر است و آن اینکه به اعتبار مرده بودن برجام انتهای دو سال دوم، دوسال سوم را با عنوان سالهای «احیای برجام» نامگذاری کرد. واقعا به حد بلوغ امثال این مشاوران عالی باید دست مریزاد اعطا نمود که به این زیبایی برجام را زاییده و بسمت اجرایی کردن برده و مرده آن را در دو سال اتلاف وقت و بودجه تلف شده مردم و کشور در احیا کردن به بی برجامی کشانده اند که بقول استاد رحیم پور ازغدی تنها کشوری که در برجام بی یال و دم و اشکم مانده فقط ایران است و بقیه همه خارج شده اند. این شرایط در حالی بر کشور با شعار تدبیر و امید مستولی میشود که در طول سال های گذشته ۶ سال که زمان کمی هم نیست تقریباً تمام گروه ها و جناح های سیاسی و اقتصادی بر مقاومتی کردن اقتصاد با رهنمود و بیانیه تشریحی مقام معظم رهبری تاکید و اجماع داشته اند؛ به عبارتی در تمام سال های بعد از انقلاب و بخصوص سال های اخیر «اولویت» اصلی کشور اقتصاد مقاومتی و با عنوان جامع تر اقتصاد تولیدی بوده است. اما دولت در این ۶ سال، همچنانکه مشاور عالی سابق رئیس جمهوری هم به نوعی تایید نموده  در «حاشیه ی راهکار» حل مشکلات اقتصاد بوده است و حاشیه اصلی دقیقاً همینجاست. دولتی که باید با دل کندن از نیش خند و خوشحالی  دشمنان، اقتصاد مقاومتی را متن کار خود قرار می داد، ۶  سال است که در حاشیه ی این راه روشن حرکت می کند و برای مصون ماندن از گزند منتقدین هر روز با حاشیه زدن به منویات و گفتمان مقاومتی رهبر عظیم الشان انقلاب و دل داشتن در گرو نمایشی از دشمنان وقت و انرژی کشور را به بطالت تلف نمود. اکبر ترکان دروغ بزرگ دولت را دیالیز نمود و لو داد که ترساندن مردم از جنگ با زدن یک پهپاد دود هوا شد. و لو تر داد که ۳ دوره ۲ ساله دولت به زایش و نوازش و مرگ برجام پرداخته و بس. احسنت و طیب الله که از خودشان اصل خودشان را بروز دادند و نیاز به زحمت کشیدن ما ایجاد نشد. والسلام

حمید رضا نقاشیان

  • منبع خبر : صبح اقتصاد