بانک تجارت در رتبه نخست ایجاد سود خالص در سال ۱۳۹۹
بانک تجارت در رتبه نخست ایجاد سود خالص در سال ۱۳۹۹
بر اساس گزارش منتشر شده از میزان سود خالص بانک‌های غیر دولتی در سال 99، بانک تجارت در رتبه نخست بانک‌های کشور ایستاد.

بانک تجارت در رتبه نخست ایجاد سود خالص در سال ۱۳۹۹

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد موسسه آموزش عالی بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی گزارشی به مقایسه میزان سود خاص بانک‌های غیر دولتی کشور در سال ۱۳۹۹ پرداخت که بر این اساس بانک تجارت با سود خالص ۱۴۴٫۴۹۹٫۲۰۹ میلیون ریال، در صدر فهرست بانک‌های کشور ایستاد.